• info@egonomist.net
logo

Kurumsal Kültür ve Kurumsal İklim Analiz ve Raporu

Kurumsal Kültür ve Kurumsal İklim Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 50 ₺

Şirketin bugünlere gelmesindeki sırları ve gelecekte de var olabilmesinin önündeki engelleri tanımlamak amaçlanır.

Çalışan Sayısı

KURUMSAL KÜLTÜR VE KURUMSAL İKLİM ANALİZİ – SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Kurumsal Kültür ve Kurumsal İklim, bir kurumun, bölümün, takımın ortak değerleri, sembolleri, inanışları ve davranışlarıdır. Kültür, işyerinde çalışırken veya üretim yaparken ortak bir yol izlenmesine olanak tanıyan ortak bir düşünce tarzını gerektirir. Kültür, işte bu yönü ile süreklilikle ilgili bir olgudur. Kurumunuz için, ürün tasarlamayı, onu kusursuz biçimde geliştirmeyi, pazarlamasını yaparak hızlı bir şekilde piyasaya sürebilirsiniz. Ama bunu yıldan yıla yapabilmeyi sürdürmek, kurumunuzun temelinde yatan bir kültür sorunudur.

Kurumsal kimlik; günümüzün iş dünyasında, bulunulan faaliyet alanı üzerinde yapıcı ya da yıkıcı etkiler oluşturacak kadar önemli bir unsur olmasına rağmen hala; hakettiği şekilde değerlendirilmeyen bir kaynak olmaya devam etmektedir. Bunun nedeni olarak ise birçok şirket;

 1. ya bu söz konusu olgunun fiziksel bir varlığı olmamasından ötürü olaya eğilmekten çekinir
 2. ya konunun stratejik planlarının “daha somut” etmenlerine kıyasla ikincil bir öneme haiz olduğuna karar kılar
 3. ya da en basiti, kültürü değerlendirmenin veya değiştirmenin nasıl yapılacağını bilmez.

Kurum Kültürü ve Kurumsal İklim çalışmalarının yapılması ile;

 • Kurumsal Kültür’ ün kurumunuz için neden önemli bir unsur olduğunu
 • Kuruluşunuzun üyelerinin birbirleri ile ilişkilerinin, bireyin kendi yaşam kalitesinin yanında, şirketin genel performansını nasıl etkilediğini
 • Neden çoğu kuruluşun bir defada birden fazla kültürle tanımlandığını ve bu şekilde sahip olduğunuz güçlü yanlarınızın maksimum düzeye çıkarmanın yollarını
 • Herbir kültür çerçevesi içinde, etkin bir şekilde yönetim icra etmenin ve size uygun Kurumsal Kültür türünü bulmanın yolların
 • Arzu ettiğiniz ya da ihtiyacınız olduğu zaman, kuruluşunuzun var olan kültürünü değişen ticaret koşullarına göre başka bir kültüre dönüştürmek için hangi yolların izleneceğini
 • Rekabette üstünlüğü sağlamak için Kurumsal Kültürünüzü nasıl konumlandırmanız gerektiğini

belirlemiş olacak ve sektörünüzdeki büyük firmaların, rakiplerinizin ana hedeflerini çok güçlü bir biçimde etkileyen pozitif bir kurumsal kimliğe sahip firmalar arasına isminizi yazdırabileceksiniz.

HİZMETİMİZİN İŞLEYİŞİ

 1. Egonomist test(ler)inin satın alınması – {işletme düzeyinde; mavi yaka ve/veya beyaz yaka sayısı kadar} 
 2. Egonomist test(ler)inin atamasının yapılması – {işletme düzeyinde; satın alınan test sayısı kadar mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarına testlerin atanması}
 3. Egonomist testi atanan kişi(ler)nin testi çözerek, sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması – {işletme düzeyinde; test ataması yapılanmavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarının testi çözmesi ve sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması}
 4. Benlik fonksiyonları sonucu ve raporunun Egonomist yazılımından alınması {dokuz farklı benlik tipine göre}
 5. Zihin fonksiyonları sonucu ve raporunun Egonomist yazılımından alınması {on altı farklı zihin tipine göre}
 6. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde, kişi(ler)nin hangi zihin fonksiyonları etrafında birleştiği belirlenecek ve bu sonuçların üst yönetim (firma sahipleri) sonuçları ile hangi noktada örtüştüğüne bakılarak belirlenecek