• info@egonomist.net
logo

Benlik Fonksiyon Haritaları

BENLİK FONKSİYON  HARİTALARI

Evrendeki canlılar içinde en değerli varlık insandır. Sıfır Merkez Sistemleri hayatın farklı alanlarında  insana dair çözümler üretir. Her şeyden önce insanı tanımlayarak yola çıkar. 

Filin farklı taraflarını tutarak, fili anlatmaya çalışan kör adamların hikayesini hepimiz biliriz. Günümüz insan kaynakları ve bilim anlayışı insana parçalı bakışın örnekleri ile doludur. Sıfır Merkez Sistemler insana bütüncül bakar ve insanı sadece bir yönü ile değil, bütün yönleri ile anlamaya çalışır.

İNSANIN 3 POTANSİYELİ

İnsanın 3 potansiyelivardır:fiziksel , duygusal ve zihinsel potansiyel. İnsandaki içgüdüler, istekler, yetenekler vebeceriler 3 potansiyel ile ilişkilidir ve bu potansiyellerin altında gruplanabilir. Her insanda bu  potansiyeller farklı seviyelerde bulunur. Bu potansiyellerden biri baskın, biri yardımcı diğeri de çekiniktir. Potansiyellerin bu hiyerarşik sıralanışı insanın mizacını belirler.

 

Mizaç, kişinin doğuştan getirdiği özelliklerdir. Kişinin mizacı dış dünya ile girdiği ilişkide (sosyalleşme, yetişme, yaşananlar) vereceği / verdiği cevapların aralığını belirler. Bu arada kişinin direkt olarak etkileşime girmediği fakat kişiyi etkileyen makro faktörler de vardır. Kişilik bütün bu süreçlerin sonucunda oluşan kişiye dair davranış, düşünüş ve hissediş motifleridir.

 

Modeli bir örnekle anlaşılır kılmak için, tohum - toprak - iklim - ağaç benzetmelerini kullanabiliriz. İnsanın 3 potansiyeli ve bu potansiyellerin baskınlık durumu (yani kişinin mizacı) tohuma benzer. Tohum, içerisinde bitkinin tüm özelliklerini potansiyel olarak taşır.

Potansiyeller ancak tohum, toprağa düştükten sonra ortaya çıkar. Toprak insanın doğduktan sonra etkileşime girdiği çevreyi (dış dünyayı) temsil eder. Her tohum, her toprakta sağlıklı gelişemez; diğer bir ifadeyle her toprakta her tohum yetişmez. Mizaç - Çevre ilişkisi aynen bu durumu yansıtır.

İklim ise, kişiye dolaylı olarak etki eden makro faktörlere benzetilebilir.Kişinin doğduğu andaki güneşin ve yıldızların durumundan tutun da, global kültür etkilerine kadar pek çok şeyi iklim faktörleri içerisinde sayabiliriz. İklim faktörlerinin kişiliğe etkisi ikincil ve dolaylıdır.
 
Bütün bu etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkan ağaç ise, kişiliği temsil eder. Sonuçta, insan bu ağacın hem tohumudur, hem de meyvesidir. Ağaç hem bir insandır, hem de tüm insanlıktır. Günümüz insan anlayışı daha çok ağacın yaprakları ve dalları ile ilgilenen parçalı bir insan anlayışıdır.
 
POTANSİYELLER VE KİŞİLİK
 
Fiziksel Potansiyel; insanın hareket ve eylem boyutunu Duygusal Potansiyel; insanın duygu ve his boyutunu Zihinsel Potansiyel ise  insanın mantık ve kavramsallaştırma boyutunu temsil eder. Baskın olan potansiyel kişinin mizacını ve dolayısı ile kişiliğini belirler. İnsanlar genel bir sınıflandırma ile:
  1. Fiziksel Potansiyeli baskın insanlar
  2. Zihinsel Potansiyeli baskın insanlar
  3. Duygusal Potansiyeli baskın insanlarolarak 3 grupta sınıflandırılabilir.
Bu 3 grup da kendi içinde 3 alt gruba ayrılmaktadır.
  1. Fiziksel Potansiyeli baskın 3 farklı kişilik,
  2. Duygusal Potansiyeli baskın 3 farklı kişilik
  3. Zihinsel Potansiyeli baskın 3 farklı kişilik vardır

Sonuç olarak toplam 9 farklı kişilik motifi ortaya çıkar.

9 FARKLI KİŞİLİK

Sıfır Merkez Liderlik Modeli’ nde 9 farklı temel kişilik vardır. 9 farklı temel kişilik hayata 9 farklı bakışı, 9 farklı düşünme ve iş yapma tarzını ifade eder. 9 farklı temel kişilikten herhangi birisinin, diğerine üstünlüğü yoktur. Her kişiliğin kendisine göre güçlü yönleri ve zayıf yönleri vardır. Kişiliklerin kendi içerisinde sağlıklı, ortalama ve sağlıksız seviyeleri vardır. Her bir temel kişilik motifinin kendi içerisindeki farklılaşmalar, kişiliklerin kısa ve net olarak tanımlamalarını zorlaştırmaktadır. Her bir kişilik hayatta ayrı bir zenginliği ifade eder.

9 farklı temel kişilik özellik, potansiyel olarak her insanda vardır; fakat herkeste baskın olan potansiyel farklıdır. 9 farklı kişilikten bir tanesi, bireyin kişiliğini yansıtan temel kişilik motifidir. Temel kişilik motifi; tüm kişiliğe rengini veren motifdir.

İnsanlar seviyelerine, aldıkları eğitime, yaşadıklarına göre farklı kişilik özelliklerini kazanabilirler ve kendi yaşamlarında farklı bir kişiliği modelleyebilirler. Kişi farklı kişiliklerin bakış açılarını da kazanarak yaşamında zenginlik oluşturabilir. Ancak temel kişilik motifi değişmez. 

Farklı bakış açıları kazanmak, bizi yaşama ve  olaylara tek pencereden, tek bir bakış açısıyla bakmak yerine farklı pencerelerden bakmayı sağlar. Gerçeği dokuzda bir açı ile değil, 360 derecelik bir perspektiften görmemizi ve kuşatmamızı sağlar. 9 farklı kişilik motifi hem bir insana ait, hem de farklı kişiliklere ait motifleri anlatan bir sistemdir.