• info@egonomist.net
logo

Ürünlerimiz

product

Kariyer Koçluğu

İnsana Sıfır Merkezli bütüncül yaklaşıma göre, herkesin kendine özgü bir kişiliği ve onunla örtüşen bir gelişim rotası ve ulaşabileceği zirve bulunmaktadır. Her bireyin nişi (yüksek performans gösterebileceği nişi, mesleği) vardır. Kişi kendi nişini, mesleğinin bulmaya çalışmalıdır.

Bu süreçte de kariyer koçu ile beraber yol almak.

product

Yönetici Koçluğu

Her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği koçluk hizmeti ile yöneticiler hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri edinir, kendisini engelleyen sınırlamaları kaldırır, karar alma ve uygulama yeteneklerini geliştirir, zamanını daha etkin yönetir ve toplulukları etkileme gücü kazanır.

product

Aile İçi İletişim Koçluğu

Daha mutlu ve huzurlu bir aile yaşamı için aile üyelerinin birbirini doğuştan gelen özellikleri ile tanıyıp ve birbirlerini yargılamadan hayatı birbirlerine kolaylaştırmanın kılavuzuna sahip olacaklardır. Mutluluğun sırrı olan kendini tanı, sosyal çevreni tanı anlayışı ile kolaylaştırıcı olabilmenin sırlarını öğrenecekler.

product

Performans Koçluğu

Bir yöneticinin performansının önündeki engellerin kaldırılması veya azaltılması yönünde çalışmaların yapılarak, yöneticilerin beklemedikleri ve doğal bir öğrenme sürecinde iş yapma becerilerinin teknik bir öğrenme biçimine gerek duyulmadan ortaya çıkarılmasına yön etme sürecidir..