• info@egonomist.net
logo

Ürünlerimiz

product

Egonuzu Kullanma Kılavuzu Çalıştayı

350₺ / Kişi

Egonuzu Kullanma Kılavuzu ile Kendini Tanı, Sosyal Çevreni Tanı, Bende Varım de ve Kendin ol çalıştayı online olarak gerçekleştirilir.

product

Kariyer Yönetimi - Meslek Tercihi Analiz ve Raporu

2199₺ / Kişi

Bireyin yüksek performans gösterebileceği bir alanda kendini gerçekleştirmek adına kariyer koçu ile beraber yol almasını sağlar. Kişiliğinde var olan potansiyel yetkinliklerin neler olduğu tanımlanır, ilgi duyulan mesleklerin gerektirdiği yetkinlikler belirlenir ve yaşam pusulası oluşturulur.

product

Egonomist Raporu (Egomuzu Kullanma Kılavuzu)

750₺ / Kişi

Özel ve iş yaşamınızda başarılı ve mutlu olmanız için gereken ilk adım, kendinizi derinlemesine tanımanız ve kişiliğinizle ilgili farkındalığınızı arttırmanızdır. Size özel bireysel gelişim reçetelerine ulaşın, insanlar arası ilişkilerin dinamiğini keşfedin, motivasyonunuzu ve performansınızı artıracak yol haritasını elde edin

product

İş Analizi ve Raporu

1100 ₺ / Meslek

Çalışanların yüksek performans için sahip olması gereken yetkinliklere bağlı olarak iş analizi yapılarak kendisine ve kurumunuza yön vermenizi sağlar. İşin gerektirdiği bilgi, beceri, iş aktiviteleri, iş içerikleri, yetenekler, kişilik potansiyelleri, iş tarzları, iş değerleri ve yetkinlikler ortaya çıkarılır.

product

İşe Tutunma Kuvveti Analiz ve Raporu

250₺ / Kişi 500 ₺ / Meslek

İşin gerektirdiği yetkinliklerle, kişinin yetkinliklerinin örtüşme derecesine bağlı olarak, tutunma enerjisinin düzeyi belirlenir. Böylelikle kişinin işiyle ilgili problemleri çözebilmesi için, o işe tutunmayı sağlayan affinite (ilgi, eğilim, meyil, tutunma) enerjisinin yeterli olması sağlanır.

product

İşe Uygunluk Analiz ve Raporu

750₺ / Kişi 1100 ₺ / Meslek

İşletmelerin en değerli, kazanç sağlayıcı entelektüel sermayesi; doğru yetkinlikteki insanları, doğru iş ve pozisyonlarda, işe uygunluğu belirlenmiş kişileri istihdam edebilme kapasiteleri veya becerileridir.  Ancak bu şartlarda işe uygunluğu belirlenmiş insan sermayesi ve çalışanların yetkinlikleri, firma için bir katma değer üretebilmektedir.

product

Yetkinlik Gelişim Tabanlı Eğitim Yönetimi Analizi ve Raporu

750₺ / Kişi 1100 ₺ / Meslek

İşi doğru yapan bir İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticiler yerine doğru işi yapan İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticilere sahip olup, insan kaynakları potansiyelinin etkin kullanılabilmesi için, hedef sonuç ilişkisindeki sapmaların kök nedeninin kişisel yetkinlik tabanlı eksikliklerden kaynaklandığını bilmek ve bu yetkinlikleri geliştirmek adına doğru aksiyonları almak. Eğitim etkinliğini de iş sonuçları üzerinden izlemek.

product

360 Derece Değerlendirme Raporu

900₺ / Kişi 1600 ₺ / Meslek

Kişinin görev aldığı pozisyonunun iş analizi sonuçları referansı ile kendisi, astı, yataydaki çalışma arkadaşı ve üstünün çalıştığı pozisyondaki etkinliği açısından bilimsel, pozisyon bazlı, objektif, şeffaf ve kabul edilebilir performans geri bildirimi elde edilir.

product

Kurum Kültürü Analizi

219₺ / Kişi

Kurumun kültürünü oluşturan ortak değerler, semboller, inanışlar ve davranışlar tanımlanır. Böylelikle firmanın geleceğini şekillendirecek kültürün, zamanın dinamiklerine uygun olarak inşa edilmesi ve firmanızın yıldızının parlaması sağlanır.

product

Çalışan Memnuniyeti Analiz ve Raporu

199₺ / Kişi

Çalışanların yaptıkları iş ile ilgili memnuniyetleri ve düşüncelerinin kuruma yansımaları görülür. Değerlendirmeler sonucunda hem bireysel verimlilikleri hem de ekip verimlilikleri nitelik ve nicelik yönüyle tespit edilir. Böylelikle çalışan memnuniyetine engel olan sebepleri ortadan kaldırma fırsatı elde edilir.

product

Örgütsel Güven Analiz ve Raporu

219₺ / Kişi

Şirket geleceğinin teminatı olan çalışanlarımızın, şirketlerine duydukları güven ve bağlılık nedir? Artı ve eksiler nelerdir? Alınacak önlemler ve korunacak değerler nelerdir?

product

Psikolojik Kontrat Analiz ve Raporu

219₺ / Kişi

Çalışanlarımız ne kadar sadık? Sadakat sürecinde artılarımız ve eksilerimiz neler? Alınması gereken önlemler ve korunması gereken değerler nelerdir?

product

Kurumsal Gelişim Analiz ve Raporu

219₺ / Kişi

Geçmiş geleceğe ışık tutar. Kurumların geçmişi bugünlerimizin belirleyicisi olduğu gibi bugünler de geleceğin belirleyicisi olacaktır. Bu referans ile Ücret Politikası, Motivasyon Ödüllendirme ve Takdir, Kişisel Gelişim ve Eğitim Olanakları, Misyon,  Vizyon, Politika ve Stratejiler,  Takım Çalışması, Yönetim Şekli, Kurumsal İmaj,  Çalışma Ortamı ve Koşulları, Yapılan İş,  Ürün/Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti açısından yapılan analizler kurumsal hedeflerin gerçekleşmesinin önündeki engeller olarak firmamızın geleceğine ışık tutacak noktada sunulur.

product

Kurumsal Yönetişim Analiz ve Raporu

219₺ / Kişi

Binaların depremlerde yıkılmamasını ya da ayakta kalmasını sağlayan temelinin ve kolanlarının sağlamlığıdır. Firmaları geleceğe taşıyan temel kurumsal yönetişim ilkeleri iken kolonları da kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleridir. Firma sahip olduğu temel ve ana kolonların gücüne ve hangi oranda firma da yaşam bulduğuna bağlı olarak ticari ve sosyal yaşamın getirmiş olduğu sarsıntıları ya atlatıyor ya da gelecek nesillere aktarılamadan yok olup gidiyor. Bu analiz kurumsal yönetişim temel ilkeleri olan eşitlik / adalet, sorumluluk, hesap verilebilirlik ve açıklık/şeffaflık ilkelerinin hangi oranda yaşam bulduğunuz analiz edilmesi sürecidir. Firma proaktif bir yaklaşım ile elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre gelecek adına riskleri görüp gerekli önlemeleri alabilecektir.

product

Kurumsal Sürdürülebilirlik Analizi ve Raporu

219₺ / Kişi

Şirketinizin sürdürülebilir olmasını sağlamak için çevik yönetim anlayışı ile 8 ana kolon üzerinde çalışmalarınızı yürütebilirsiniz. Bu ana kolonların etkinliğini analiz edin. Böylece kurucuların zorlukla elde ettiği kazanımların nesiller boyu aktarılabilmesinin yol haritasına sahip olabilirsiniz.

product

Kariyer Yönetimi - Kurum İçi Yer Değiştirme Analiz ve Raporu

2205₺ / Kişi

Kendinizi tanıyarak, potansiyelinizi öğrenerek kendi geleceğinizi inşa edebilme iradesine sahip olmak. "Ömür başkalarının hayatını yaşayacak kadar uzun değil "

product

Rotasyon Planları

180₺ / Kişi 1100 ₺ / Meslek

Kurum içi kariyer planları, yetenek yönetimi ve kişisel performans artışı için kazanılması gereken beceriler referansı ile rotasyon planları hazırlamanızı sağlar. Böylece daha az hata, daha düşük maliyet, daha yüksek hız, daha yüksek kalite sağlar ve kurum aidiyeti sağlayarak çalışan devir hızını düşürürsünüz.

product

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Raporu

219₺ / Kişi

Kurumların iş performansını artırabilmek için çalışanların hangi güncel bilgiye ne seviyede ihtiyacı olduğu tespit edilir. Her bir çalışanın yetkinlikleri göz önüne alınır, bireylerin ve ekiplerin gelişimini sağlayacak en uygun eğitim programları oluşturulur.

product

Uzaktan Çalışma Danışmanlığı

Dijital dönüşümün çalışma şartlarını ve organizasyonel yapıları ciddi anlamda değiştirdiği günümüzde, uzaktan çalışma iş hayatının bir gerçekliği olmuştur. Bu gerçeklik karşısında birçok işveren ve yönetici, nasıl bir reorganizasyon yapacağını, uzaktan çalışma ile kaybedeceği düşündüğü yönetme, iletişim, denetim gibi fonksiyonların nasıl tekrar geri alınacağı konusunda ciddi bir belirsizlik yaşamaktadır. Tam da bu anda gerek organizasyonel yönetimdeki yeni yaklaşımlar, gerekse de dijital teknolojiler vasıtası ile eskisinden çok daha verimli, çok daha düşük maliyetlerde, çok daha etkin organizasyonlara sahip olmak mümkündür.

product

Yetkinlik Tabanlı İK Yapılandırma

Günümüz iş dünyasında rekabette ayakta kalabilmek için kritik faktör, şirket çalışanlarının yüzde kaçının yetenek havuzuna girebilecek yetkinlik - performans paritesine sahip olduğunun belirlenmesi ve bunun iyi yönetilmesidir. Çünkü şirketlerin sigortası, sağlıklı şekilde yönetilen yetenek havuzlarıdır. Yetenek havuzuna, yetkinlik - performans matrisindeki uygun koordinatlarda yer alan bireylerden seçimleri yapmak.

product

Doğru Takım Oluşturma

Birey, takım ve kurumsal başarı ve başarısızlıkların neler olduğunu öğrenip, alınması gereken önlemler ve korunması gereken değerler nelerdiri tanımlayıp yol haritasını belirlemektir.

product

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Planı

Sürdürülebilir rekabetçi avantaj için kuruluş stratejileri ile insan kaynakları stratejik unsurlarının ilişkilerini ve bu amaca yönelik gerekli değişikliklerin nasıl yapılacağını paylaşmaktır.

product

Kurumsal Performans Yönetimi

Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Objektif olarak firmanızın zayıf halkasını bulmak ve alınan tedbirlerin de iş sonuçlarına etkisi açısından izlenmesini sağlar.

product

Norm Kadro Yapılandırma

Eksik ya da fazla kadrolarla çalışıp çalışmadığımızı öğrenmek, adil bir iş yükü dağılımı ile etkin bir iş gücü maliyet yönetimi yapmak ve rekabette avantaj sağlamak.

product

İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi

Adil ve şeffaf bir ücret yönetim sistemi oluşturmak; çalışan sadakatini ve çalışan performansını artırmak için bir araçtır.

product

İnovasyon Yönetimi

Günümüz rekabet ortamında örgütlerin yaşamlarını sürdürmeleri, rekabet güçlerini artırmaları ve bunu sürdürülebilir kılmalarına bağlı olmaktadır. Örgütlerin inovatif fikirler üretmesine yol açan inovatif örgüt kültürü ise güçlü bir yönetim desteği ile ortaya çıkarılabilmektedir. Bu destek büyük oranda; örgütsel vizyon, misyon ve stratejiyi belirlemede etkin bir role rahip olan yenilikçi liderler tarafından verilmektedir..

product

Kariyer Koçluğu

İnsana Sıfır Merkezli bütüncül yaklaşıma göre, herkesin kendine özgü bir kişiliği ve onunla örtüşen bir gelişim rotası ve ulaşabileceği zirve bulunmaktadır. Her bireyin nişi (yüksek performans gösterebileceği nişi, mesleği) vardır. Kişi kendi nişini, mesleğinin bulmaya çalışmalıdır.

Bu süreçte de kariyer koçu ile beraber yol almak.

product

Yönetici Koçluğu

Her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği koçluk hizmeti ile yöneticiler hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri edinir, kendisini engelleyen sınırlamaları kaldırır, karar alma ve uygulama yeteneklerini geliştirir, zamanını daha etkin yönetir ve toplulukları etkileme gücü kazanır.

product

Aile İçi İletişim Koçluğu

Daha mutlu ve huzurlu bir aile yaşamı için aile üyelerinin birbirini doğuştan gelen özellikleri ile tanıyıp ve birbirlerini yargılamadan hayatı birbirlerine kolaylaştırmanın kılavuzuna sahip olacaklardır. Mutluluğun sırrı olan kendini tanı, sosyal çevreni tanı anlayışı ile kolaylaştırıcı olabilmenin sırlarını öğrenecekler.

product

Performans Koçluğu

Bir yöneticinin performansının önündeki engellerin kaldırılması veya azaltılması yönünde çalışmaların yapılarak, yöneticilerin beklemedikleri ve doğal bir öğrenme sürecinde iş yapma becerilerinin teknik bir öğrenme biçimine gerek duyulmadan ortaya çıkarılmasına yön etme sürecidir..