• info@egonomist.net
logo

Ürünlerimiz

product

Üniversite Tercih Yönlendirme Raporu

Üniversite Tercih Yönlendirme Raporu 111

product

Rotasyon Planları Analiz ve Raporu

570 ₺

Şirketin geleceğindeki liderleri yetiştirmek ve onları şirketin geleceğinde söz sahibi olabilmelerini sağlamak amacı ile tanımlanmış, kurum içi kariyer yol haritası, kariye basamakları ve gerekli performansı göstermek isteyen potansiyel çalışanlar için de yetkinlik kazanabilmelerinin kılavuzuna sahip olmak.

product

Kariyer Yönetimi - Kurum İçi Yer Değiştirme Analiz ve Raporu

200 ₺

Kendinizi tanıyarak, potansiyelinizi öğrenerek kendi geleceğinizi inşa edebilme iradesine sahip olmak. "Ömür başkalarının hayatını yaşayacak kadar uzun değil "

product

Kariyer Yönetimi - Meslek Tercihi Analiz ve Raporu

250 ₺

Kendinizi tanıyarak, potansiyelinizi öğrenerek kendi geleceğinizi inşa edebilme iradesine sahip olmak. "Ömür başkalarının hayatını yaşayacak kadar uzun değil "

product

Kurumsal Kültür ve Kurumsal İklim Analiz ve Raporu

50 ₺

Şirketin bugünlere gelmesindeki sırları ve gelecekte de var olabilmesinin önündeki engelleri tanımlamak amaçlanır.

product

İşe Uygunluk Analiz ve Raporu

620 ₺

İşletmelerin en değerli, kazanç sağlayıcı entelektüel sermayesi; doğru yetkinlikteki insanları, doğru iş ve pozisyonlarda, işe uygunluğu belirlenmiş kişileri istihdam edebilme kapasiteleri veya becerileridir.  Ancak bu şartlarda işe uygunluğu belirlenmiş insan sermayesi ve çalışanların yetkinlikleri, firma için bir katma değer üretebilmektedir.

product

360 Derece Değerlendirme Raporu

625 ₺

Kişinin pozisyonu açısından sahip olduğu yetkinlikler ile kendini gördüğü yer ve 360 ⁰   değerlendirme ile astının, yatayda ve üstünün kişiyi gördüğü yer arasındaki sapmaları yani etkinliğini görmesini sağlar. Bilimsel, pozisyon bazlı, objektif, daha şeffaf ve kabul edilebilir performans geri bildirim sağlar.

product

İş Analizi ve Raporu

550 ₺

Dünya çapında yapılan araştırma ile; yaptığı işte yüksek performans gösteren kişilerin ortak özellikleri incelenerek, bu kişilerin yüksek performans için sahip olması gereken yetkinlikleri ve bu yetkinliklere bağlı olarak neyi ne kadar bilip, becerdiği hangi yeteneklere sahip olduğu iş tarzı ve değerlerinin ne olduğunu öğrenerek kendisine ve kurumuna yön vermek isteyenler için bir kılavuzdur.

product

Yetkinlik Gelişim Tabanlı Eğitim Yönetimi Analizi ve Raporu

675 ₺

İşi doğru yapan bir İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticiler yerine doğru işi yapan İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticilere sahip olup, insan kaynakları potansiyelinin etkin kullanılabilmesi için, hedef sonuç ilişkisindeki sapmaların kök nedeninin kişisel yetkinlik tabanlı eksikliklerden kaynaklandığını bilmek ve bu yetkinlikleri geliştirmek adına doğru aksiyonları almak. Eğitim etkinliğini de iş sonuçları üzerinden izlemek.

product

Psikolojik Kontrat Analiz ve Raporu

50 ₺

Çalışanlarımız ne kadar sadık? Sadakat sürecinde artılarımız ve eksilerimiz neler? Alınması gereken önlemler ve korunması gereken değerler nelerdir?

product

Örgütsel Güven Analiz ve Raporu

50 ₺

Şirket geleceğinin teminatı olan çalışanlarımızın, şirketlerine duydukları güven ve bağlılık nedir? Artı ve eksiler nelerdir? Alınacak önlemler ve korunacak değerler nelerdir?

product

Çalışan Memnuniyeti Analiz ve Raporu

50 ₺

Çalışanların firma hakkında ne düşündüklerini öğrenebilmek ve ne derece değer üretmek için nasıl bir motivasyona sahip olduğunu öğrenmek ister misiniz? Alınması gereken önlemler ve korunması gereken değerler nelerdir?

product

İşe Tutunma Kuvveti Analiz ve Raporu

150 ₺

Yanlış personel seçimini engellemek, değerlendirici kaynaklı hataları minimize edilerek firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlar. Doğru kişinin seçimi ile kişiden daha kısa sürede karşılıklı fayda sağlanır.

product

Egomuzu Kullanma Kılavuzu

50 ₺

Kendini tanır, iş, aile ve sosyal yaşamda sahip olduğu potansiyelini bilir bu potansiyellerini ortaya çıkarabilmek için engelleri tanır ve nasıl aşabileceğini öğrenirsin.