• info@egonomist.net
logo

Ürünlerimiz

product

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Raporu

50₺ / Kişi

Kurumsal gelişim anahtarı kişisel gelişim, kişisel gelişimin de anahtarı yetkinlik gelişimidir. Kurumlar istenen iş performansları artırmak için yetkinlik gelişimine ihtiyaç duyarlar. Yetkinlik gelişimi için de güncel bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu referanslar ile her bir çalışana erişip işini daha etkin yapabilmesi adına hangi bilgi ve eğitimlere hangi seviyede ihtiyaç duyduğunun tespit edilmesidir.

product

Kurumsal Sürdürülebilirlik Analizi ve Raporu

50₺ / Kişi

Şirketlerimizin sürdürülebilir olması ÇEVİK şirketler olabilmelerine bağlıdır. Değişimi ilke olarak benimsemiş, gelişmeleri doğru okuyabilen ve adaptasyon gücü yüksek çevik bir şirket 8 ana kolon ile geleceğini üzerinde yükseltmelidir. Bu ana kolonların varlığını ve etkinliğini analiz edip risklerin raporlandığı bir iş sürecidir. Böylece kurucuların bin bir zorlukla elde edilen kazanımların nesiller boyu aktarılabilmesinin yol haritasına sahip olunacaktır. Şirketin nasıl bir sistem ve işleyişle gelecek nesiller aktarılabileceğinin alt yapısı ve kılavuzu verilecektir.

product

Kurumsal Gelişim Analiz ve Raporu

50₺ / Kişi

Geçmiş geleceğe ışık tutar. Kurumların geçmişi bugünlerimizin belirleyicisi olduğu gibi bugünler de geleceğin belirleyicisi olacaktır. Bu referans ile Ücret Politikası, Motivasyon Ödüllendirme ve Takdir, Kişisel Gelişim ve Eğitim Olanakları, Misyon,  Vizyon, Politika ve Stratejiler,  Takım Çalışması, Yönetim Şekli, Kurumsal İmaj,  Çalışma Ortamı ve Koşulları, Yapılan İş,  Ürün/Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti açısından yapılan analizler kurumsal hedeflerin gerçekleşmesinin önündeki engeller olarak firmamızın geleceğine ışık tutacak noktada sunulur.

product

Kurumsal Yönetişim Analiz ve Raporu

50₺ / Kişi

Binaların depremlerde yıkılmamasını ya da ayakta kalmasını sağlayan temelinin ve kolanlarının sağlamlığıdır. Firmaları geleceğe taşıyan temel kurumsal yönetişim ilkeleri iken kolonları da kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleridir. Firma sahip olduğu temel ve ana kolonların gücüne ve hangi oranda firma da yaşam bulduğuna bağlı olarak ticari ve sosyal yaşamın getirmiş olduğu sarsıntıları ya atlatıyor ya da gelecek nesillere aktarılamadan yok olup gidiyor. Bu analiz kurumsal yönetişim temel ilkeleri olan eşitlik / adalet, sorumluluk, hesap verilebilirlik ve açıklık/şeffaflık ilkelerinin hangi oranda yaşam bulduğunuz analiz edilmesi sürecidir. Firma proaktif bir yaklaşım ile elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre gelecek adına riskleri görüp gerekli önlemeleri alabilecektir.

product

Üniversite Tercih Yönlendirme Raporu

85₺ / Kişi

Meslek seçimi ve tercih edilecek bölüm kişiden kişiye ya da kişinin ilgi alanları ve yeteneklerine göre değişkenlik gösteren bir durumdur. Doğru meslek seçiminin temeli bireyin ilgi, ihtiyaç ve kişilik özelliklerine uygun mesleği bulması ile oluşuyor. Bu süreçte sen de kendi ilgilerini, güçlü yönlerini, hoşlanarak yaptığın şeyleri keşfettikçe doğru alan ve meslek seçimine doğru yol alabilirsin.

product

Rotasyon Planları Analiz ve Raporu

20₺ / Kişi 550 ₺ / Meslek

Şirketin geleceğindeki liderleri yetiştirmek ve onları şirketin geleceğinde söz sahibi olabilmelerini sağlamak amacı ile tanımlanmış, kurum içi kariyer yol haritası, kariye basamakları ve gerekli performansı göstermek isteyen potansiyel çalışanlar için de yetkinlik kazanabilmelerinin kılavuzuna sahip olmak.

product

Kariyer Yönetimi - Kurum İçi Yer Değiştirme Analiz ve Raporu

200₺ / Kişi

Kendinizi tanıyarak, potansiyelinizi öğrenerek kendi geleceğinizi inşa edebilme iradesine sahip olmak. "Ömür başkalarının hayatını yaşayacak kadar uzun değil "

product

Kariyer Yönetimi - Meslek Tercihi Analiz ve Raporu

250₺ / Kişi

Kendinizi tanıyarak, potansiyelinizi öğrenerek kendi geleceğinizi inşa edebilme iradesine sahip olmak. "Ömür başkalarının hayatını yaşayacak kadar uzun değil "

product

Kurumsal Kültür ve Kurumsal İklim Analiz ve Raporu

50₺ / Kişi

Şirketin bugünlere gelmesindeki sırları ve gelecekte de var olabilmesinin önündeki engelleri tanımlamak amaçlanır.

product

İşe Uygunluk Analiz ve Raporu

20₺ / Kişi 600 ₺ / Meslek

İşletmelerin en değerli, kazanç sağlayıcı entelektüel sermayesi; doğru yetkinlikteki insanları, doğru iş ve pozisyonlarda, işe uygunluğu belirlenmiş kişileri istihdam edebilme kapasiteleri veya becerileridir.  Ancak bu şartlarda işe uygunluğu belirlenmiş insan sermayesi ve çalışanların yetkinlikleri, firma için bir katma değer üretebilmektedir.

product

360 Derece Değerlendirme Raporu

75₺ / Kişi 550 ₺ / Meslek

Kişinin pozisyonu açısından sahip olduğu yetkinlikler ile kendini gördüğü yer ve 360 ⁰   değerlendirme ile astının, yatayda ve üstünün kişiyi gördüğü yer arasındaki sapmaları yani etkinliğini görmesini sağlar. Bilimsel, pozisyon bazlı, objektif, daha şeffaf ve kabul edilebilir performans geri bildirim sağlar.

product

İş Analizi ve Raporu

550 ₺ / Meslek

Dünya çapında yapılan araştırma ile; yaptığı işte yüksek performans gösteren kişilerin ortak özellikleri incelenerek, bu kişilerin yüksek performans için sahip olması gereken yetkinlikleri ve bu yetkinliklere bağlı olarak neyi ne kadar bilip, becerdiği hangi yeteneklere sahip olduğu iş tarzı ve değerlerinin ne olduğunu öğrenerek kendisine ve kurumuna yön vermek isteyenler için bir kılavuzdur.

product

Yetkinlik Gelişim Tabanlı Eğitim Yönetimi Analizi ve Raporu

125₺ / Kişi 550 ₺ / Meslek

İşi doğru yapan bir İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticiler yerine doğru işi yapan İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticilere sahip olup, insan kaynakları potansiyelinin etkin kullanılabilmesi için, hedef sonuç ilişkisindeki sapmaların kök nedeninin kişisel yetkinlik tabanlı eksikliklerden kaynaklandığını bilmek ve bu yetkinlikleri geliştirmek adına doğru aksiyonları almak. Eğitim etkinliğini de iş sonuçları üzerinden izlemek.

product

Psikolojik Kontrat Analiz ve Raporu

50₺ / Kişi

Çalışanlarımız ne kadar sadık? Sadakat sürecinde artılarımız ve eksilerimiz neler? Alınması gereken önlemler ve korunması gereken değerler nelerdir?

product

Örgütsel Güven Analiz ve Raporu

50₺ / Kişi

Şirket geleceğinin teminatı olan çalışanlarımızın, şirketlerine duydukları güven ve bağlılık nedir? Artı ve eksiler nelerdir? Alınacak önlemler ve korunacak değerler nelerdir?

product

Çalışan Memnuniyeti Analiz ve Raporu

50₺ / Kişi

Çalışanların firma hakkında ne düşündüklerini öğrenebilmek ve ne derece değer üretmek için nasıl bir motivasyona sahip olduğunu öğrenmek ister misiniz? Alınması gereken önlemler ve korunması gereken değerler nelerdir?

product

İşe Tutunma Kuvveti Analiz ve Raporu

20₺ / Kişi 130 ₺ / Meslek

Yanlış personel seçimini engellemek, değerlendirici kaynaklı hataları minimize edilerek firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlar. Doğru kişinin seçimi ile kişiden daha kısa sürede karşılıklı fayda sağlanır.

product

Egomuzu Kullanma Kılavuzu

50₺ / Kişi

Kendini tanır, iş, aile ve sosyal yaşamda sahip olduğu potansiyelini bilir bu potansiyellerini ortaya çıkarabilmek için engelleri tanır ve nasıl aşabileceğini öğrenirsin.