• info@egonomist.net
logo

Kurucudan Mesaj

Yaşamda karşılaştığımız problemlerin pek çoğu aslında insana dayalı problemlerdir. Örneğin; mesajımızın yerine ulaşmaması, insanların bizi yanlış anlaması, 360 derecelik bir açıdan gerçekleri algılama yerine kendi kişilik penceremizin dar açısından hadiseleri algılayıp yorumlamamız, etkileşim halinde olduğumuz insanlara karşı kişilik terörü estirmemiz, yanlış kişiye yanlış görev ve sorumluluklar yüklememiz, motivasyon kaybı, takım ruhunun zedelenmesi gibi problemlerimiz en temelde kişilik yapımızdan kaynaklanan kök sorunlardır.

Biraz düşünürsek göreceğiz ki, kök sorunların temelinde insan faktörü olduğu gibi, insan odaklı problemlerin çözümü de yine insanda başlıyor ve insanda bitiyor. En önemli boyutu, “insan” boyutunu ihmal ediyoruz.

Yaşadıklarımı ve nedenlerini sorguladıkça yapmış olduğum araştırmalar, insanın kendini tanıma yolculuğuna çıkması gerektiği gerçeği ile beni yüz yüze bıraktı. İnsanoğlu yüz yıllarca gökyüzüne bakmış, rasathaneler kurmuş ve müthiş keşifler yapmış. Ama en yakında olanı; yani insanı tanımak ve tanımlamak sürecine çok daha yakın tarihler de metodolojisi olan çalışmalar yapılmış olduğunu görmekteyiz. Fakat bu ilime hak ettiği değerin verilmemiş olduğu gerçeğini de görüyoruz.

Kendimi tanıma yolculuğu, iç dünyamda yaşadıklarımı anlamlandırmak adına çabalarımın dış dünyada da somut adımlara dönüşmesi ile anlam kazanmaya ve sonuç vermeye başladı. Sevgili hocamın da tam da ifade ettiği gibi “Teşebbüs etmeyene tesadüf etmez.” sözü ve özünde olduğu gibi.

Sevgili hocam Selim UZUNOĞLU Moleküler Biyolog olarak hizmet verdiği meslek hayatında birçok şeyin tasnif edildiği gerçeği ile insanların da nasıl tasnif edilebileceğini düşünmüş.

Elde ettiği ilmi bu noktada kullanmış, sonunda da uzun yıllar beraber yapmış olduğumuz AR-GE çalışmaları neticesinde Ego ile Ekonomi arasındaki ilişkinin sorgulandığı çalışmalara ve çıktılarına erişilmiştir.

Bu süreçte sevgili kardeşim Psikolog Yusuf KARABULUT'u ve çalışmaların AR-GE ve saha da uygulanması süreci ile bu ekolün öncüsü ve lideri olmuştur.

      Sinan GÜLTEKİN

Yönetim Kurulu Başkanı