• info@egonomist.net
logo

360 Derece Değerlendirme Raporu

360 Derece Değerlendirme Raporu

Kişi Ücreti : 75 ₺
Pozisyon Ücreti : 550 ₺

Kişinin pozisyonu açısından sahip olduğu yetkinlikler ile kendini gördüğü yer ve 360 ⁰   değerlendirme ile astının, yatayda ve üstünün kişiyi gördüğü yer arasındaki sapmaları yani etkinliğini görmesini sağlar. Bilimsel, pozisyon bazlı, objektif, daha şeffaf ve kabul edilebilir performans geri bildirim sağlar.

Çalışan Sayısı
Pozisyon Sayısı

360 DERECE DEĞERLENDİRME – SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Yetkinlikler mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır. Çalışanlar sistem üzerinden, iş ilişkisinde bulunduğu tüm çalışanlar, yöneticisi
ve varsa astları tarafından  360 derece değerlendirilir.

Yetkinlik değerlendirme sayesinde Kurum Kültürü oluşturularak, İşe Alma ve Yerleştirme, Performans Değerlendirme Gelişim Planlaması yapılır ve potansiyel kişiler tespit edilmiş olmaktadır. Yöneticiler, çalışanlara geliştirmeleri gereken yetkinlikleri ile ilgili geri bildirim vermiş olur, çalışanında görüşü alınarak gelişim planları hazırlanır.

Çalışanların işe ilişkin bilgi, beceri, yetenek, iş tarzları ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayacak eğitim ihtiyaçlarının  belirlendiği ve bu yönde kişisel gelişimlerin desteklenmesine yönelik bir hizmetimizdir.

HİZMETİMİZİN İŞLEYİŞİ

  1. 360 derece değerlendirme anketinin satın alınması – {Değerlendirme yapacak kişi sayısı kadar}
  2. Üst yönetim beyaz yakayı değerlendirebilir – değerlendirilecek beyaz yakanın kendisi ve beyaz yakayı değerlendirecek üst yönetim sayısı kadar anket atanması
  3. Beyaz yaka (amir) beyaz yakayı (çalışan) değerlendirebilir – değerlendirilecek beyaz yakanın kendisi ve beyaz yakayı değerlendirecek kişi sayısı kadar anket atanması
  4. Beyaz yaka mavi yakayı değerlendirebilir –değerlendirilecek mavi yakanın kendisi ve mavi yakayı değerlendirecek beyaz yaka sayısı kadar anket atanması
  5. Mavi yaka (amir) mavi yakayı değerlendirebilir – değerlendirilecek mavi yakanın kendisi ve mavi yakayı değerlendirecek kişi sayısı kadar anket atanması
  6. 360 derece değerlendirme anketi atanacak – {Satın alınan test kadar kişi(ler)e}
  7. 360 derece değerlendirme anketinde değerlendirme yapılacak kişi kendisini değerlendirecek
  8. 360 derece değerlendirme anketinde değerlendirme yapılacak kişiyi kaç kişi değerlendirecek ise kişiler değerlendirme yapacak
  9. 360 derece değerlendirme anketinde değerlendirme yapılacak kişi kendini ve kişiyi değerlendiren kişiler değerlendirmelerini Yetkinlik – Bilgi – Beceri – Yetenek – İş Tarzları başlıkları altında yer alan konularda 0 – 100 aralığında bir puanlama yapacak
  10. Elde edilen sonuçlara göre 360 derece değerlendirme rapor sayfasından değerlendirme yapılacak