• info@egonomist.net
logo

Aile İçi İletişim Koçluğu

Aile İçi İletişim Koçluğu

Daha mutlu ve huzurlu bir aile yaşamı için aile üyelerinin birbirini doğuştan gelen özellikleri ile tanıyıp ve birbirlerini yargılamadan hayatı birbirlerine kolaylaştırmanın kılavuzuna sahip olacaklardır. Mutluluğun sırrı olan kendini tanı, sosyal çevreni tanı anlayışı ile kolaylaştırıcı olabilmenin sırlarını öğrenecekler.

AİLE İÇİ İLETİŞİM KOÇLUĞU

Evliliğinizde uyum problemlerive çatışmalar yaşıyorsanız, bunun temelinde kişilik haritalarınızın farklı oluşu ve uyumsuzluğu yatıyor olabilir. Bu açıdan denklik kavramının içini biraz doldurarak ve genişleterek kişilik haritalarınızın uygunluğu ve yatkınlığı konusunda da denkliği aramalısınız.

Egonomist olarak, evlenmeden önce veya evli olsanız bile, eşinizin mizaç ve kişilik motifleri hakkında bilgi sahibi olmanızı ve aile içinde eşlerinize daha kolay saygı göstermenizi ve daha az çatışma yaşamanızı sağlayacak Aile İçi İletişim Koçluğu hizmetimiz ile evlenecek ve evli çiftleredestek vermekteyiz.  Ayrıca bu hizmetimizden faydalanmanız durumunda;

 • Sağlıklı bir aile ilişkileri sağlamaya,
 • Aile bireyleri olarak bu konuda bireysel becerilerinizi geliştirmeye
 • Yaşamdan aldığınız manevi tatminin artmasına,
 • Çevreniz ile ilişkilerinizin olumlu yönde gelişmesine

başladığını görmeye başlayacaksınız.

SİSTEM OLAN AİLE

Aile ve evlilik kurumu aslında bir sistemdir. Her aile ve evlilikte farklı sistemler bir araya gelmekte ve etkileşime girmektedir. Aile ve evlilik kurumuna parçadan ziyade sistemci bakış açısı ile bütüncül olarak bakılmak zorunluluğu vardır. Çünkü bütüncül bakış açısından evlilikler iki farklı sistemin bir araya gelmesidir.

SÜREKLİ ETKİLEŞİM HALİNDEKİ ÜÇ SİSTEM

Her aile kendi içinde özgün bir sistem oluşturur. Anne – baba ve çocuktan oluşan çekirdek aile de en az üç sistem sürekli şekilde etkileşim halindedir. Aile ve evlilik sisteminin sağlıklı şekilde işlemesi için, sistemi bir araya getiren parçalar ve bunların etkileşim motiflerinin farkında olunmalıdır.

SAĞLIKLI VE SAĞLIKSIZ KATKI

Evlilik kurumunun sağlıklı temeller üzerine kurulmasını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Her bir faktör, sistemin sağlıklı ve sağlıksız işleyişine katkıda bulunmaktadır.

EVLİLİK VE AİLEDEKİ PROBLEMLERİN KAYNAĞI

Evlilikte ve ailedeki problemleri sadece iletişime, sadece ekonomik faktörlere, sadece kültüre, sadece denkliğe, sadece yetiştirilme tarzına indirgemek doğru değildir.

ÇABUK SONUÇ ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Evlilik ve aile çok faktörlü ve etkileşimli bir sistem dinamiği içinde kurulur ve yürütülür. Evlilik ve aile hakkında dışarıdan destekli olacak şekilde koçluk hizmeti almak faydalı olabilir. Uzun süreli kalıcı faydalar sağlamak için, uzun soluklu bir çalışma ve öğrenme sürecine girilmesi gerekmektedir.

TANIŞMAK – KOLAY KILMAK – SEVMEK VE SEVİLMEK

Evlilik ve aile kurulmadan önce herkesin vurguladığı birinci husus, eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerini tanımaları, birbirlerine saygı ve sevgi göstermeleridir. Birbirini tanıma dediğimiz bu durum; kişilerin kendi gayretlerine bırakılmaktadır. Bu tanıma işinin herkesin benlik motifi üzerinden belirlenecek kişilik haritaları üzerinden daha sağlıklı şekilde yapılacağı gerçekliğini atlamamak gerekmektedir.

BENLİK VE MİZAÇ

Bu perspektiften evlilik ve aileye bakıldığında, evlilik ve aileyi her seviyede etkileyen ve aile içi problemleri renklendiren, aile fertlerinin benlik ve mizaç motifleridir. Bu mizaç motifleri üzerinde yeşeren sevgi ve aşk motiflerinin farklılığıdır. Benlik ve mizaç motiflerinin farklılığı ile renklenen farklı algılamalar, farklı yorumlamalar, farklı tercihler ve tutkulardır.

SİSTEM OLAN AİLENİN MODELLENMESİ

Evlilik ve aile kurumunu sistem olarak modellersek, bu sistemin sürdürülebilirliğine birinci dereceden etki eden üç temel bileşen bulunmaktadır:

 • Kişilik ve Mizaç
  • Her insanın yapı ve benlik motifini oluşturan mizaç ve kişilik haritaları,
 • Karakter Motifleri
  • Kişinin varlıkları, nesneleri, eşyayı kullanma biçimleri ve onlarla kurduğu ilişki biçimleri, geldiği kültür, coğrafya, sosyokültürel faktörlerin mizaçla etkileşerek oluşturduğu karakter motifi,
 • İnanç ve Dünya Görüşü
  • Her ferdin şeylerin nasıl olması gerektiğini belirleyen, sınıflandıran prensipleri ortaya koyan inanç ve dünya görüşleridir.

Bu bileşenlerin her biri, çok sayıda faktörün etkileşimi ile ortaya çıkar ve her biri bir motif, desen oluşturur. Evlilikte ve ailede huzur ve sağlıklı olmak, bu üç bileşenin motiflerinin ne ölçüde aile fertleri arasında uygunluk sağladığının belirlenmesidir.