• info@egonomist.net
logo

Çalışan Memnuniyeti Analiz ve Raporu

Çalışan Memnuniyeti Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 199 ₺

Çalışanların yaptıkları iş ile ilgili memnuniyetleri ve düşüncelerinin kuruma yansımaları görülür. Değerlendirmeler sonucunda hem bireysel verimlilikleri hem de ekip verimlilikleri nitelik ve nicelik yönüyle tespit edilir. Böylelikle çalışan memnuniyetine engel olan sebepleri ortadan kaldırma fırsatı elde edilir.

Çalışan Sayısı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ– SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Çalışan bireylerin memnuniyeti, çalıştıkları firmalarda yaptıkları iş ve iş ile ilgili olarak hissettikleri olumlu duygulardır. İşinden memnun olan çalışanların hem bireysel verimliği hem de grup verimliliği artmakta ve çalıştıkları firmaya hem nitelik hem de nicelik yönüyle pozitif katkıda bulunmaktadır.

Çalışanların yüksek performans gösterebilmeleri ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri, işlerinden memnun olmalarına bağlıdır. Çalışan bireyin işinden memnun olması hem bireysel hem de kurumsal faktörlerle açıklanabilmektedir. Çalışan birey işinden memnun olduğunda hem ekonomik hem de sosyal hayatında olumlu etkileri olacaktır. Bu nedenle çalışan memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi sadece firmanın piyasa payı ve kârlılığını artırması yönüyle değil, aynı zamanda çalışanın sosyal yaşamında da tatmin olmasına katkıda bulunacaktır. Böylece firmanın rekabet gücü de artacaktır. Ayrıca; çalışanın işinden memnun olması bu durumun firmanın mal veya hizmet kalitesini artıran dolayısı ile müşteri memnuniyetini yükselten bir unsur olarak bilinmektedir.

İşverenler çalışan memnuniyetinin üzerinde etkili olan;

 • Gelir
 • Firmada sosyal yardım olması
 • Mesai ücreti olması
 • Servisinin olması
 • Cinsiyet
 • Çalışanın evli olup olmaması
 • Sağlık probleminin olmaması
 • Doğum yeri
 • Firmada vardiya olup olmaması

v.b gibi faktörleri dikkate alarak; çalışan memnuniyeti için önemli olan faktörlerin firma bazında incelenerek, çalışanın memnuniyetini etkileyen faktörler belirlenebilir.

Böylece genel sonuçlardan ziyade, firma özelinde sonuçlara ulaşılacaktır. Her bir firma için belirlenecek sonuçlar, gerek hali hazırda çalışanların gerekse işe yeni alınacakların çalışan memnuniyetini artırmanın yollarını ortaya koyacaktır.

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

 1. Firma çalışan sayısı referansı ile ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması – {işletme düzeyinde; mavi yaka ve/veya beyaz yaka sayısı kadar}
 2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. ( Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.)
 3. Atanan yetkili kişi firma çalışan listesini çıkarır, kilit personelleri (firma ve sektörü bilen doğru ve etkin değerlendirme yapabilecek kişilere) tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit personelleri sisteme tanımlar ve kurumsal gelişim ölçme analiz formlarını atanması yapar.
 4. Kurumsal Gelişim ölçme analiz formu atanan kişilere proje ve süreci hakkında bilgilendirme yapılır.
 5. Kurumsal Gelişim ölçme analiz formu atanmış kişiler mail adreslerine gelen link üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak formları doldururlar.
 6. Tamamlanan çalışmaların sonuçları Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
 7. Firma yetkilisinin Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması (maksimum 1 saat uzman desteği)

Not: : *** Oluşan rapor sonucuna göre Çalışan Memnuniyeti açısından tanımlanan riskler ve alınması gereken önlemler, korunması gereken değerler için yol haritasının belirlenmesi konusunda danışmanlık desteği verilebilecektir.