• info@egonomist.net
logo

Çalışan Memnuniyeti Analiz ve Raporu

Çalışan Memnuniyeti Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 50 ₺

Çalışanların firma hakkında ne düşündüklerini öğrenebilmek ve ne derece değer üretmek için nasıl bir motivasyona sahip olduğunu öğrenmek ister misiniz? Alınması gereken önlemler ve korunması gereken değerler nelerdir?

Çalışan Sayısı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ– SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Çalışan bireylerin memnuniyeti, çalıştıkları firmalarda yaptıkları iş ve iş ile ilgili olarak hissettikleri olumlu duygulardır. İşinden memnun olan çalışanların hem bireysel verimliği hem de grup verimliliği artmakta ve çalıştıkları firmaya hem nitelik hem de nicelik yönüyle pozitif katkıda bulunmaktadır.

Çalışanların yüksek performans gösterebilmeleri ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri, işlerinden memnun olmalarına bağlıdır. Çalışan bireyin işinden memnun olması hem bireysel hem de kurumsal faktörlerle açıklanabilmektedir. Çalışan birey işinden memnun olduğunda hem ekonomik hem de sosyal hayatında olumlu etkileri olacaktır. Bu nedenle çalışan memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi sadece firmanın piyasa payı ve kârlılığını artırması yönüyle değil, aynı zamanda çalışanın sosyal yaşamında da tatmin olmasına katkıda bulunacaktır. Böylece firmanın rekabet gücü de artacaktır. Ayrıca; çalışanın işinden memnun olması bu durumun firmanın mal veya hizmet kalitesini artıran dolayısı ile müşteri memnuniyetini yükselten bir unsur olarak bilinmektedir.

İşverenler çalışan memnuniyetinin üzerinde etkili olan;

 • Gelir
 • Firmada sosyal yardım olması
 • Mesai ücreti olması
 • Servisinin olması
 • Cinsiyet
 • Çalışanın evli olup olmaması
 • Sağlık probleminin olmaması
 • Doğum yeri
 • Firmada vardiya olup olmaması

v.b gibi faktörleri dikkate alarak; çalışan memnuniyeti için önemli olan faktörlerin firma bazında incelenerek, çalışanın memnuniyetini etkileyen faktörler belirlenebilir.

Böylece genel sonuçlardan ziyade, firma özelinde sonuçlara ulaşılacaktır. Her bir firma için belirlenecek sonuçlar, gerek hali hazırda çalışanların gerekse işe yeni alınacakların çalışan memnuniyetini artırmanın yollarını ortaya koyacaktır.

HİZMETİMİZİN İŞLEYİŞİ

 1. Kurumsal Gelişim test(ler)inin satın alınması – {işletme düzeyinde; mavi yaka ve/veya beyaz yaka sayısı kadar}
 2. Kurumsal Gelişim test(ler)inin atamasının yapılması – {işletme düzeyinde; satın alınan test sayısı kadar mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarına testlerin atanması}
 3. Kurumsal Gelişim testi atanan kişi(ler)nin testi çözerek, Çalışan Memnuniyeti sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması – {işletme düzeyinde; test ataması yapılan mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarının testi çözmesi ve sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması}
 4. İşletme geneli ve / veya birim bazlı çalışanların o işletme için ve/veya birimi için neler düşündüklerini öğrenip, değer üretmek için nasıl bir motivasyona sahip olduklarının raporlanması
 5. Oluşan rapor sonucuna göre Çalışan Memnuniyeti açısından alınması gereken önlemler ve korunması gereken değerler için yol haritasının belirlenmesi