• info@egonomist.net
logo

Doğru Takım Oluşturma

Doğru Takım Oluşturma

Birey, takım ve kurumsal başarı ve başarısızlıkların neler olduğunu öğrenip, alınması gereken önlemler ve korunması gereken değerler nelerdiri tanımlayıp yol haritasını belirlemektir.

DOĞRU TAKIM OLUŞTURMA

Şirket Yönetiminde Farklı Kişilik Bandlı Takım Oyunu

Çağımızda kurumların, kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için, insana odaklanmaları; yani, şirket kültürüne uygun donanımlı ve doğru elemanların seçilip, yerleştirilmesi, organizasyonu, ücretlendirilmesi, eğitilmesi, kariyer planlarının yapılması, motive edilmesi, değerlendirilmesi, iş güvenliği ve sağlığı ile özlük haklarının korunup, gözetilmesi iş dünyasında olmazsa olmaz yapması gereken faaliyetlerdir. Günümüzde, şirket yönetiminin tek hedefi üretim, kâr ve büyüme odaklı olmamalıdır artık. Önemli olan kurumlar arasında rekabet üstünlüğü oluşturacak insandan faydalanıp elde tutabilmektir. Yani insanı yeterince tanıyıp farklı kişilik bandlarını ortaya çıkararak heterojen bir ekip kurmaktır.

Ancak farklı kişilik bandlarını yönetmek ve onların farklılığını zenginliğe dönüştürmek çok zor olduğu için ve merkeziyetçi otoriteyi rahatsız etme potansiyeli olduğu için, bu değerleri sisteme katan farklı kişilik bandlarından oluşan heterojen  ekip motifi,  çoğu zaman göz ardı edilmektedir.

Bu açıdan şirketlerde farklı bilim dallarından farklı uzmanlık alanlarına sahip kişiler, bir masa etrafında bir araya gelip, bilgilerini ve birikimlerini çaprazlayarak, yeni orijinal ürün ve hizmetlerin üretilmesine katkıda bulunurlar.

Gerçekten etkin çalışan takımlar ve istişareler oluşturulması isteniyorsa, bunun öncelikli şartı, sadece farklı uzman kişileri bir araya getirmek değil, farklı kişilik bandlarına veya fıtrat motiflerine sahip uzman kişilerden heterojen bir ekip kurabilmektir.