• info@egonomist.net
logo

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Raporu

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Raporu

Kişi Ücreti : 219 ₺

Kurumların iş performansını artırabilmek için çalışanların hangi güncel bilgiye ne seviyede ihtiyacı olduğu tespit edilir. Her bir çalışanın yetkinlikleri göz önüne alınır, bireylerin ve ekiplerin gelişimini sağlayacak en uygun eğitim programları oluşturulur.

Çalışan Sayısı

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ - SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Kurumlar hedefledikleri vizyonu gerçekleştirebilmek için bünyelerinde çalışan bireylerin yetkinliklerini kurumsal ve örgütsel çevredeki değişimlere göre geliştirmek, belli bir dönemde var olan eğitim ihtiyacını tespit etmek, gelecekle ilgili projelerde gereken yetkinliklere uygun altyapı sağlamak amacı ile Eğitim İhtiyaç Analizi yaparlar.

Kurumlarda eğitim ihtiyacının tespitinde iş analizlerinin birey / departman / kurum hedefleri bazında yapılması için; öncelikle yetkinlik kümeleri ile yetkinliklerin tanımları yapılmalıdır. Geliştirilmesi hedeflenen yetkinlikler uygun eğitim programları yapılandırılarak yıllık eğitim planına alınır. Planlanan eğitimler gerçekleştirilirken alınan geribildirimlerin değerlendirilmesi ile programın revizyonu gerçekleştirilir, izleme döneminde de alınan eğitimlerin işbaşındaki yansımaları değerlendirilir.

Eğitim İhtiyaç Analizi ile

 • Değişen çevre şartları gereği ihtiyaç duyulan eğitimlerin ortaya çıkarılmasını sağlar
 • Ekonomik kalkınmada ortaya çıkan değişimlerin gerekliliklerinin ortaya konulmasını sağlar
 • Zaman içerisinde gelişecek ve değişimler göz önünde bulundurularak planlama yapılmasını sağlar
 • İşletme etkinliğinin artırılması için iş gören eğitim ihtiyaçlarının neler olduğunu ortaya konulmasını sağlar
 • Kurum içi becerilerin geliştirilmesi için gerekli olan eğitimlerin neler olduğunun ortaya konulmasını sağlar.

Aslında her şirketin kişisel gelişim eğitimleri ve  kurum kültürü eğitimlerine sürekli olarak ihtiyacı var. Teknik eğitimler de ihtiyaç duyuldukça alınmalıdır. Şirket ve organizasyon olarak büyüme stratejileri güden şirketlerin yeni yapılanmalarında, motivasyon, oryantasyon, kurum kültürü ve  sürekli gelişim eğitimleri kaçınılmazdır. Özellikle patron şirketlerinde çalışanların bireysel kalitesini arttırma yönünde eğitimler gereklidir. Bunlar, hem motivasyon açısından hem de eleman sirkülasyonunu azaltıcı ve çalışanların aidiyet duygularını arttırmaya yarayacaktır. Şirketin en önemli kaynağı insan gücüdür. Doğru ve yetişmiş ve her zaman değişime açık insan gücü şirkete her zaman katma değer yaratacak en önemli unsurdur.

Şirketin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ile örtüşecek ve bu konuda etkin rol oynayabilecek eğitimler,  işin/pozisyonun gerektirdiği  yetkinliklere göre çalışan personelin, edinmesi gereken bilgi, beceri, davranış ve kişilik özelliklerini sahip olunması amacıyla, işin gerekliliklerine göre personelin ihtiyaç duyduğu ve eksik olduğu pozisyon bazlı teknik eğitimler planlanır.

Şirketlerin eğitim konusuna yaklaşımları, yöntemleri, hazırlıkları farklı olabilir. Analiz, uygulama ve eğitimin etkinliğini değerlendirme süreçleri, metot olarak hemen hemen aynı olmaktadır. Ama her şirketin ihtiyaçları, sıkıntıları talepleri farklı olabilir. Buna göre eğitimlerin öncelikleri değişebilir. Eğitimlerin, çalışanlar tarafından şekillendirilmesi doğru ancak şirketin hedefleri, vizyonu stratejileri yönünde de kurum kültürü kazanma anlamında eğitimler de ön planda olmalıdır.

Tüm çalışanlara anketle yolu ile online erişim sağlayarak elde edilen sonuçlar analiz edilir. Bu analiz sonucuna göre;

 1. Hangi eğitimlere kimler
 2. Hangi seviyede ihtiyaç duyulduğu
 3. Hangi eğitimleri iç eğitimciler ile
 4. Hangi eğitimleri dış eğitimciler ile
 5. Hangi mecralar aracılığı ile
  1. Online
  2. Yüz yüze alacaklarını
 6. Hangi yaklaşık maliyetleri ile elde edilebileceğini de görmüş olacaklardır.
 7. Böylece de eğitim planlarını ve programlarını yapmış
 8. Alınan eğitimleri de etkinliği açısından da izleme şansına sahip olacaklardır

Eğitim ihtiyaç analizi basamakları

 • İhtiyaçlar ve performans arasındaki ilişkinin tespiti
 • İhtiyaçların ortaya çıkış biçimleri ve etkilerinin saptanması,
 • Eğitim ihtiyacının göstergelerinin analizi,
 • İhtiyaç belirlemede izlenecek yaklaşımların sunulması,
 • İhtiyaç analizinin stratejik yönü ve işlevsel değerinin aktarılması,
 • Bilgi toplama,
 • İhtiyaç analizine dayalı özgün eğitim programlarının tasarlanması,
 • Eğitim programlarının uygulanması,
 • Uygulanan programların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Bireysel ve kurumsal gelişimin takibi

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

 1. Firma çalışan sayısı referansı ile ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması
 2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. (Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.)
 3. Atanan yetkili kişi firma çalışan listesini çıkarır, kilit personelleri (firma ve sektörü bilen doğru ve etkin değerlendirme yapabilecek kişilere) tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit personelleri sisteme tanımalar ve ilgili ölçme analiz formlarının atanması yapar
 4. Eğitim İhtiyaç Analizi ölçme değerlendirme formu atanan kişilere proje ve süreci hakkında bilgilendirme yapılır
 5. Eğitim İhtiyaç Analizi ölçme değerlendirme formu atanmış kişiler mail adreslerine gelen link üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak formları doldururlar
 6. İşletme geneli ve / veya birim bazlı çalışanların o işletme için ve/veya birimi için Eğitim İhtiyaç Analiz sonuçlarının raporlanması
 7. Tamamlanan çalışmaların sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
 8. Firma yetkilisinin Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması (maksimum 1 saat uzman desteği)

Not: ** Oluşan rapor sonucuna göre Eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi ve bu eğitimlerin alınacağı kurumların karşılaştırmaları tablo şeklinde sunulması ve yol haritasının belirlenmesi konusunda danışmanlık desteği verilebilecektir.