• info@egonomist.net
logo

Yetkinlik Gelişim Tabanlı Eğitim Yönetimi Analizi ve Raporu

Yetkinlik Gelişim Tabanlı Eğitim Yönetimi Analizi ve Raporu

Kişi Ücreti : 125 ₺
Pozisyon Ücreti : 550 ₺

İşi doğru yapan bir İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticiler yerine doğru işi yapan İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticilere sahip olup, insan kaynakları potansiyelinin etkin kullanılabilmesi için, hedef sonuç ilişkisindeki sapmaların kök nedeninin kişisel yetkinlik tabanlı eksikliklerden kaynaklandığını bilmek ve bu yetkinlikleri geliştirmek adına doğru aksiyonları almak. Eğitim etkinliğini de iş sonuçları üzerinden izlemek.

Çalışan Sayısı
Pozisyon Sayısı

EĞİTİM YÖNETİMİ (YETKİNLİK GELİŞİM PROGRAMI) ve EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ – SONUÇLAR – YORUM VE RAPORLAMALARI

İşi doğru yapan bir İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticiler yerine doğru işi yapan İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticilere sahip olup, insan kaynakları potansiyelinin etkin kullanılabilmesi için, hedef sonuç ilişkisindeki sapmaların kök nedeninin kişisel yetkinlik tabanlı eksikliklerden kaynaklandığını bilmek ve bu yetkinlikleri geliştirmek adına doğru aksiyonları almak. Eğitim etkinliğini de iş sonuçları üzerinden izlemek.

Kişi(ler)nin sahip olduğu başarıda var olan yeteneklerini ve yetkinliklerini geliştirmek ve onların verimliliklerini arttırmak amacıyla yapılacak eğitim çalışmaları öncesinde fikir ve görüşlerini almak amacıyla yapılması

Kişi(ler)nin bilgi raporu sonuçlarına göre yetkinliklerini ve kendini geliştirmesi adına alması gereken eğitimlerin neler olduğunun ortaya konulmasını sağlar.

HİZMETİMİZİN İŞLEYİŞİ

 1. Egonomist test(ler)inin satın alınması – {işletme düzeyinde; mavi yaka ve/veya beyaz yaka sayısı kadar}
 2. Egonomist test(ler)inin atamasının yapılması – {işletme düzeyinde; satın alınan test sayısı kadar mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarına testlerin atanması}
 3. Egonomist testi atanan kişi(ler)nin testi çözerek, sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması – {işletme düzeyinde; test ataması yapılanmavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarının testi çözmesi ve sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması}
 4. Benlik fonksiyonları sonucu ve raporunun Egonomist yazılımından alınması {dokuz farklı benlik tipine göre}
 5. Zihin fonksiyonları sonucu ve raporunun Egonomist yazılımından alınması {on altı farklı zihin tipine göre}
 6. Kişi(ler)nin sahip olduğu 45 yetkinliğin değerlendirilmesi ve Egonomist yazılımında oluşması
 7. İşletme düzeyinde; kişi(ler)nin çalıştığı pozisyonun yetkinliklerinin oluşturulması ve kişi(ler)nin yetkinlikleri ile karşılaştırmalı şekilde tablo halinde Egonomist yazılımında verilmesi
 8. Kişi(ler)nin çalıştığı pozisyon itibari ile sahip olması gereken;
  • Yetkinlikler
   • Gözlenebilen, ölçülebilen ve izlenebilen tutum ve davranışlar kümesi
  • Yetenekler
   • İnsanın güçlü yönlerinin neticesinde potansiyel olarak varolan, kişiyi diğer insanlardan farklı kılan düşünüş, hissediş ve davranışa ait özellikler
  • İş Aktiviteleri
   • Belirli bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken tutum ve davranışların neler olduğu ve bunların çalışma saatlerinde hangi sıklıkta yapılması gerektiği
  • İş İçerikleri
   • Bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken aktivitelerin hangilerinin ne derece önemli olduğu ve işin performansına ne kadar etki ettiğini gösteren faydalı bir parametre
  • Bilgi
   • Bir işi veya görevi doğru, etkin ve kaliteli şekilde yapabilmek için o iş alanında kullanılabilen gerçeklerin, ilkelerin, kuralların, verilerin, enformasyonların zihinde birbirleri ile ilişkilendirilmiş, örgütlenmiş, anlamlandırılmış motifleri
  • Kişilik Potansiyelleri
   • Pozisyon içinde optimum performans için, mesleğin gerektirdiği ortam şartları ve kültürel iklimle, kişilik özelliklerinin kolayca yöneldiği ve tutunduğu çalışma ortamları
  • Beceri
   • Belli bir iş ve görev alanında başarılı olmak ve iyi bir performans gösterebilmek için ihtiyaç duyulan bilgileri, tutum ve davranışları, duygu durumlarını ortaya çıkaran potansiyel yeteneklerim kullanılabilirlik veya işe dönüşüm derecesi
  • İş Tarzları
   • Bir kimsenin kişilik özelliklerini nasıl ifade ettiğini ve ortaya koyduğunu gösteren ve işini ne derece iyi yapabileceğini de etkileyen kişiliğe ait karakter özellikleri
  • İş Değerleri
   • Kişinin gerek mesleki tatmini, gerekse kendini gerçekleştirebildiğine dair his ve deneyimleri yaşayabilmesi için, önemli derecede motivasyon sağlayan iç isteklerinin iş yaşamında kullanılmasına, tatmin edilmesine izin veren, teşvik eden mesleğe ait temel hususiyetler ve kültürel iklim parametreleri değerlendirmelerinin yapılarak ve Egonomist yazılımında oluşacak raporlar üzerinden yorumlarının yapılması.
 9. 360 derece değerlendirme anketini yapacak kişi(ler)in tanımlanması
 10. 360 derece değerlendirme anketinin ilgili kişilere atanması
 11. Yetkinlik – bilgi – beceri – yetenek - iş tarzları başlıklarında kişi(ler)nin değerlendirilmesi ve raporlanarak yorumlarının yapılması
 12. İş analizi sonucunda pozisyonun bilgi & beceri alanlarında ki bilgilere göre kişi(ler)nin alması gereken eğitimlerin başlıklarına göre raporlanması
 13. Eğitim ihtiyaç analizi anketlenin sonuçlarının rapor ekranı üzerinden raporlanması