• info@egonomist.net
logo

İş Analizi ve Raporu

İş Analizi ve Raporu

Pozisyon Ücreti : 1100 ₺

Çalışanların yüksek performans için sahip olması gereken yetkinliklere bağlı olarak iş analizi yapılarak kendisine ve kurumunuza yön vermenizi sağlar. İşin gerektirdiği bilgi, beceri, iş aktiviteleri, iş içerikleri, yetenekler, kişilik potansiyelleri, iş tarzları, iş değerleri ve yetkinlikler ortaya çıkarılır.

Meslek Adet

İŞ ANALİZİ – SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Son 100 yıldır, bireyin kişiliğinde saklı yetkinlikleriyle, yöneldiği ve yüksek performans gösterdiği meslekler ve çalışma ortamları arasında yüksek derecede bağlantılar (korelasyonlar) olduğuna dair binlerce bilimsel araştırma yapılmıştır.

EGONOMİST tarafından geliştirilen Egonomist test sonuçları, elinizdeki raporun ön verilerini oluşturmaktadır.  Benlik ve Zihin fonksiyonları raporlarındaki verilerden bireye ait 45 yetkinlik ayrıştırılarak tanımlanmıştır.

Mesleklerin gerektirdiği yetkinliklerle, kişinin Egonomist analizi raporlarından türevlenen 45 yetkinliğin örtüştürülmesi neticesinde, yetkinlik kümelerinin her mesleğe özgü özel kombinasyonları elde edilmiştir. Ayrıca her meslekteki ortak yetkinliklerin katkı paylarının, her meslek türü için, farklı olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur. Kişinin çeşitli mesleklerde performans gösterebilmesi için yetkinliği olabilir. Ancak o mesleğe ve çalışma ortamına ilgisi, olamayabilir veya yetersiz olabilir.

Bunun için kişinin hem potansiyel yetkinliğinin hem de ilgisinin olduğu ve/veya çalıştığı pozisyona göre iş analizleri raporu hazırlanmaktadır.

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

 1. Firma çalışan sayısı referansı ya da bireysel olarak ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması
 2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. (Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.)
 3. EAtanan yetkili kişi firma departman pozisyon listesini çıkarır, kilit pozisyonları tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit pozisyonlara göre İş Analizleri yapılır.
 4. Tamamlanan çalışmaların sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
 5. Kişi(ler)nin çalıştığı pozisyon itibari ile sahip olması gereken;
  • Yetkinlikler;
   • Gözlenebilen, ölçülebilen ve izlenebilen tutum ve davranışlar kümesi
  • Yetenekler
   • İnsanın güçlü yönlerinin neticesinde potansiyel olarak varolan, kişiyi diğer insanlardan farklı kılan düşünüş, hissediş ve davranışa ait özellikler
  • İş Aktiviteleri
   • Belirli bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken tutum ve davranışların neler olduğu ve bunların çalışma saatlerinde hangi sıklıkta yapılması gerektiği
  • İş İçerikleri
   • Bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken aktivitelerin hangilerinin ne derece önemli olduğu ve işin performansına ne kadar etki ettiğini gösteren faydalı bir parametre
  • Bilgi
   • Bir işi veya görevi doğru, etkin ve kaliteli şekilde yapabilmek için o iş alanında kullanılabilen gerçeklerin, ilkelerin, kuralların, verilerin, enformasyonların zihinde birbirleri ile ilişkilendirilmiş, örgütlenmiş, anlamlandırılmış motifleri
  • Kişilik Potansiyelleri
   • Pozisyon içindeoptimum performans için, mesleğin gerektirdiği ortam şartları ve kültürel iklimle, kişilik özelliklerinin kolayca yöneldiği ve tutunduğu çalışma ortamları
  • Beceri
   • Belli bir iş ve görev alanında başarılı olmak ve iyi bir performans gösterebilmek için ihtiyaç duyulan bilgileri, tutum ve davranışları, duygu durumlarını ortaya çıkaran potansiyel yeteneklerim kullanılabilirlik veya işe dönüşüm derecesi
  • İş Tarzları
   • Bir kimsenin kişilik özelliklerini nasıl ifade ettiğini ve ortaya koyduğunu gösteren ve işini ne derece iyi yapabileceğini de etkileyen kişiliğe ait karakter özellikleri
  • İş Değerleri
   • Kişinin gerek mesleki tatmini, gerekse kendini gerçekleştirebildiğine dair his ve deneyimleri yaşayabilmesi için, önemli derecede motivasyon sağlayan iç isteklerinin iş yaşamında kullanılmasına, tatmin edilmesine izin veren, teşvik eden mesleğe ait temel hususiyetler ve kültürel iklim parametreleri değerlendirmeleri
 6. Firma yetkilisinin ya da bireysel kullanıcı Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması ( maksimum 1 saat uzman desteği)

Not: *** Oluşan rapor sonucuna göre İş Analizi açısından tanımlanan riskler ve alınması gereken önlemler, korunması gereken değerler için yol haritasının belirlenmesi konusunda danışmanlık desteği verilebilecektir.