• info@egonomist.net
logo

İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi

İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi

Adil ve şeffaf bir ücret yönetim sistemi oluşturmak; çalışan sadakatini ve çalışan performansını artırmak için bir araçtır.

İŞ DEĞERLEMESİ ve ÜCRET YÖNETİMİ

İş değerlendirmesi endüstri ilişkileri ve insan kaynakları yönetiminin en temel konularından birisini teşkil etmektedir. İş değerlendirmesi işletmelerin hem ücret maliyetini hem de ücret yapısını etkileyen bir yöntemdir.

Piyasalarda eşit değerdeki işlere farklı ücretlerin ödendiği bir ücret yapısı ortaya çıkmaktadır. Böyle bir ücret yapısı adalet duygusuyla çeliştiğinden işletmelerde hem sosyo-psikolojik huzursuzluğa hem de verimliliğin düşmesine yol açar. İşte bu nedenle, işletmelerde adil bir ücret yapısının kurulması için işlerin gerektirdiği nitelikler ve yüklenimler ile işlere ödenecek ücretler arasında bağ kuran iş değerlendirmesi yöntemleri kullanılmaktadır.

Bu bağlamda iş değerlendirmesi, üretim ve yönetim sürecinde işletmelerde çalışan bireylerin yüklendiği görev ve sorumluluklarının belirli kriterlere göretanımlanması, analiz edilmesi, önem ve güçlük derecelerinin objektif olarak belirlenmesi işlemidir.

İşlerin gerektirdiği potansiyel nitelikler ile fizyolojik yüklenmelere göre belirlenen değerlerine uygun adil bir ücret yapısının oluşturulmasına yönelik alacağınız danışmanlık ile kurumunuzda;

  • Üretimdeki etkinsizliğin ve verimsizliğin artması engellenmiş olacak
  • Çalışanlara ödenen ücretler arasında uyum sağlandığı için çalışanlar başka bir işi tercih etmek zorunda kalmayacaklar
  • Çalışanlar kendilerine haksızlık yapıldığına dair bir algıya kapılmadıkları için verimliliklerini azaltmak zorunda hissetmeyeceklerdir.