• info@egonomist.net
logo

İşe Tutunma Kuvveti Analiz ve Raporu

İşe Tutunma Kuvveti Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 250 ₺
Pozisyon Ücreti : 500 ₺

İşin gerektirdiği yetkinliklerle, kişinin yetkinliklerinin örtüşme derecesine bağlı olarak, tutunma enerjisinin düzeyi belirlenir. Böylelikle kişinin işiyle ilgili problemleri çözebilmesi için, o işe tutunmayı sağlayan affinite (ilgi, eğilim, meyil, tutunma) enerjisinin yeterli olması sağlanır.

Kişi Sayısı
Pozisyon Sayısı

İŞE (POZİSYONA) TUTUNMA KUVVETİ – SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Tabiatta her ölçekte geçerli fizik kanunlarından biri, minimum enerji yasası olup, her varlık ve cisim, en az enerji harcayacağı yolu izleyerek iş yapar veya o noktaya doğru gitmeye kararlı bir içsel eğilime sahiptir.

Her iş ve görevin gerektirdiği tutum ve davranışlarla tanımlanan iş yetkinlikleri olduğu gibi, o işi yapacak insanların da doğuştan ve(ya) kazanılmış potansiyel yetkinlikleri vardır.  Her iş ve meslek bir bakıma, kendine ait problemleri çözme sanatı olup, tanımlanmış becerileri ve yeterlilikleri gerektirir.

Kişinin doğal problemi algılama ve çözme tarzları da, işin gerektirdiği yetkinliklerle, değişik derecelerde örtüştüğünden, işe uygunluk görecelidir. Açarsak, kişinin işiyle ilgili problemleri çözebilmesi için, öncelikle o işe tutunmayı - uyarlanmayı sağlayan affinite (ilgi, eğilim, meyil, tutunma) enerjisinin yeterli olması gerekir.  Çünkü belli bir süre, o işe tutunmadan, problemi algılama ve çözme imkanı yoktur.

İşin gerektirdiği yetkinliklerle, kişinin yetkinliklerinin örtüşme derecesine bağlı olarak, tutunma enerjisinin düzeyi belirlenir. Örtüşme derecesi düşükse ve o işi yapma süresi de uzunsa, o nispette işe tutunma - uyarlanma enerjisi fazlalaşır.

Bu bir denklemle ifade edilirse, işe ve çalışana ait yetkinlikler arasındaki mesafenin (d), performans için, işin başında geçirilmesi gereken süreyle (t) çarpımı,  (E) = dt işe tutunma - uyarlanma enerjisidir.  Bu denklemde, (d), kişinin yetkinlikleriyle, işin yetkinlikleri arasındaki mesafenin uzaklığıdır. (t) ise, o işin başında geçirilecek süreyi, işin gerektirdiği tutum ve davranışları sergileme süresini temsil eder. Bu süre, hem başarı hem de performans için şarttır. İşe tutunma - uyarlanma enerjisinin değeri, işletmenin kazancı açısından sıfırdır. Problemi çözmez. Çözülmesi için sadece oraya yeterli süre tutunmayı (affinite) ve uyarlanmayı sağlar.

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

 1. Firma çalışan sayısı referansı ya da bireysel olarak ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması
 2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. (Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.)
 3. Atanan yetkili kişi firma çalışan listesini çıkarır, kilit personelleri (firma ve sektörü bilen doğru ve etkin değerlendirme yapabilecek kişilere) tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit personelleri sisteme tanımlar ve İşe Tutunma Kuvveti ölçme analiz formlarını atanması yapar
 4. İşe Tutunma Kuvveti ölçme analiz formu atanan kişilere proje ve süreci hakkında bilgilendirme yapılır
 5. İşe Tutunma Kuvveti ölçme analiz formu atanmış kişiler mail adreslerine gelen link üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak formları doldururlar
 6. Tamamlanan çalışmaların sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
 7. Firma yetkilisinin ya da bireysel kullanıcı Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması ( maksimum 1 saat uzman desteği)
 8. Kişi(ler)nin çalıştığı pozisyon ya da işe alınacağı pozisyon itibari ile sahip olması gereken;
  • Yetkinlikler
   • Gözlenebilen, ölçülebilen ve izlenebilen tutum ve davranışlar kümesi
  • Yetenekler
   • İnsanın güçlü yönlerinin neticesinde potansiyel olarak varolan, kişiyi diğer insanlardan farklı kılan düşünüş, hissediş ve davranışa ait özellikler
  • İş Aktiviteleri
   • Belirli bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken tutum ve davranışların neler olduğu ve bunların çalışma saatlerinde hangi sıklıkta yapılması gerektiği
  • İş İçerikleri
   • Bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken aktivitelerin hangilerinin ne derece önemli olduğu ve işin performansına ne kadar etki ettiğini gösteren faydalı bir parametre
  • Bilgi
   • Bir işi veya görevi doğru, etkin ve kaliteli şekilde yapabilmek için o iş alanında kullanılabilen gerçeklerin, ilkelerin, kuralların, verilerin, enformasyonların zihinde birbirleri ile ilişkilendirilmiş, örgütlenmiş, anlamlandırılmış motifleri
  • Kişilik Potansiyelleri
   • Pozisyon içinde optimum performans için, mesleğin gerektirdiği ortam şartları ve kültürel iklimle, kişilik özelliklerinin kolayca yöneldiği ve tutunduğu çalışma ortamları
  • Beceri
   • Belli bir iş ve görev alanında başarılı olmak ve iyi bir performans gösterebilmek için ihtiyaç duyulan bilgileri, tutum ve davranışları, duygu durumlarını ortaya çıkaran potansiyel yeteneklerim kullanılabilirlik veya işe dönüşüm derecesi
  • İş Tarzları
   • Bir kimsenin kişilik özelliklerini nasıl ifade ettiğini ve ortaya koyduğunu gösteren ve işini ne derece iyi yapabileceğini de etkileyen kişiliğe ait karakter özellikleri
  • İş Değerleri
   • Kişinin gerek mesleki tatmini, gerekse kendini gerçekleştirebildiğine dair his ve deneyimleri yaşayabilmesi için, önemli derecede motivasyon sağlayan iç isteklerinin iş yaşamında kullanılmasına, tatmin edilmesine izin veren, teşvik eden mesleğe ait temel hususiyetler ve kültürel iklim parametreleri
 9. Tüm bu hesaplamalar ile birlikte kişi(ler)nin çalıştığı pozisyona tutunma kuvvetinin hesaplanması

Not: *** Oluşan rapor sonucuna göre İşe Tutunma Kuvveti açısından tanımlanan riskler ve alınması gereken önlemler, korunması gereken değerler için yol haritasının belirlenmesi konusunda koçluk desteği verilebilecektir.