• info@egonomist.net
logo

İşe Uygunluk Analiz ve Raporu

İşe Uygunluk Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 750 ₺
Pozisyon Ücreti : 1100 ₺

İşletmelerin en değerli, kazanç sağlayıcı entelektüel sermayesi; doğru yetkinlikteki insanları, doğru iş ve pozisyonlarda, işe uygunluğu belirlenmiş kişileri istihdam edebilme kapasiteleri veya becerileridir.  Ancak bu şartlarda işe uygunluğu belirlenmiş insan sermayesi ve çalışanların yetkinlikleri, firma için bir katma değer üretebilmektedir.

Kişi Sayısı
Pozisyon Sayısı

İŞE UYGUNLUK – SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

İşletmelerin en değerli sermayesi, zannedildiği gibi,  sahip oldukları insan sermayesi veya entelektüel kapital değildir. İşletmelerde her pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler farklı olduğu gibi, her insanda da her yetkinlik, istenilen düzeyde yoktur.

İşletmelerin en değerli, kazanç sağlayıcı entelektüel sermayesi; doğru yetkinlikteki insanları, doğru iş ve pozisyonlarda, işe uygunluğu belirlenmiş kişileri istihdam edebilme kapasiteleri veya becerileridir.  Ancak bu şartlarda işe uygunluğu belirlenmiş insan sermayesi ve çalışanların yetkinlikleri, firma için bir katma değer üretebilmektedir.

Yapılan binlerce araştırma sonuçları giderek şunu ortaya koydu ki,  çalışanlar, potansiyel yetkinliklerini doğuştan genetik miras olarak alırlar. Çocukluk döneminde ve eğitim sürecinde bu potansiyel yetkinlikler, aktifleştirilip, yetkin becerilere dönüştürülür. “Lider ve girişimci potansiyelimizle doğarız ama bunu yetkin beceriye dönüştürmek, eğitim – öğretim-gayret ve çabayı gerektirir” anlayışı şu anda en çok kabul edilendir.

Algı tarzları, problem çözme stilleri, inovasyon yapabilme kapasitemiz, göz rengi gibi doğuştan gelir ve genetik temeli vardır. Öncelikle bu potansiyellerimizin ne olduğuna ve ne kadarını aktif kullanabildiğimizin ölçümlenmesine ihtiyaç vardır. Ancak nasıl lens veya gözlük takarak, göz rengimizi, geçici olarak değiştirebilirsek, farklı ortamlarda, ceza ve ödül sisteminin varlığına ve şiddetine bağlı olarak, davranışlarımızı ortama göre değiştirebiliriz. İş yerinde gözlük takabiliriz ancak,  gözümüzün rengi değişmez.  Bu açıdan davranışlar durumsaldır; ancak problemi algılama ve çözme tarzlarımız genetiktir.

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

 1. Firma çalışan sayısı referansı ya da bireysel olarak ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması 
 2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. (Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.)
 3. Atanan yetkili kişi firma çalışan listesini çıkarır, kilit personelleri (firma ve sektörü bilen doğru ve etkin değerlendirme yapabilecek kişilere) tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit personelleri sisteme tanımlar ve İşe Uygunluk ölçme analiz formlarını atanması yapar.
 4. İşe Uygunluk ölçme analiz formu atanan kişilere proje ve süreci hakkında bilgilendirme yapılır.
 5. İşe Uygunluk ölçme analiz formu atanmış kişiler mail adreslerine gelen link üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak formları doldururlar.
 6. Tamamlanan çalışmaların sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
 7. Firma yetkilisinin ya da bireysel kullanıcı Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması ( maksimum 1 saat uzman desteği)
 8. Kişi(ler)nin çalıştığı pozisyon itibari ile sahip olması gereken;
  • Yetkinlikler
   • Gözlenebilen, ölçülebilen ve izlenebilen tutum ve davranışlar kümesi
  • Yetenekler
   • İnsanın güçlü yönlerinin neticesinde potansiyel olarak varolan, kişiyi diğer insanlardan farklı kılan düşünüş, hissediş ve davranışa ait özellikler
  • İş Aktiviteleri
   • Belirli bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken tutum ve davranışların neler olduğu ve bunların çalışma saatlerinde hangi sıklıkta yapılması gerektiği
  • İş İçerikleri
   • Bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken aktivitelerin hangilerinin ne derece önemli olduğu ve işin performansına ne kadar etki ettiğini gösteren faydalı bir parametre
  • Bilgi
   • Bir işi veya görevi doğru, etkin ve kaliteli şekilde yapabilmek için o iş alanında kullanılabilen gerçeklerin, ilkelerin, kuralların, verilerin, enformasyonların zihinde birbirleri ile ilişkilendirilmiş, örgütlenmiş, anlamlandırılmış motifleri
  • Kişilik Potansiyelleri
   • Pozisyon içinde optimum performans için, mesleğin gerektirdiği ortam şartları ve kültürel iklimle, kişilik özelliklerinin kolayca yöneldiği ve tutunduğu çalışma ortamları
  • Beceri
   • Belli bir iş ve görev alanında başarılı olmak ve iyi bir performans gösterebilmek için ihtiyaç duyulan bilgileri, tutum ve davranışları, duygu durumlarını ortaya çıkaran potansiyel yeteneklerim kullanılabilirlik veya işe dönüşüm derecesi
  • İş Tarzları
   • Bir kimsenin kişilik özelliklerini nasıl ifade ettiğini ve ortaya koyduğunu gösteren ve işini ne derece iyi yapabileceğini de etkileyen kişiliğe ait karakter özellikleri
  • İş Değerleri
   • Kişinin gerek mesleki tatmini, gerekse kendini gerçekleştirebildiğine dair his ve deneyimleri yaşayabilmesi için, önemli derecede motivasyon sağlayan iç isteklerinin iş yaşamında kullanılmasına, tatmin edilmesine izin veren, teşvik eden mesleğe ait temel hususiyetler ve kültürel iklim parametreleri değerlendirmelerinin yapılarak ve Egonomist yazılımında oluşacak raporlar üzerinden yorumlarının yapılması.
 9. Tüm bu hesaplamalar ile birlikte kişi(ler)nin çalıştığı pozisyona tutunma kuvvetinin hesaplanması
 10. Kişi(ler)nin o pozisyon için tüm hesaplanan ve belirlenen değerlere göre işe uygunluğunun veya uygunsuzluğunun raporlanması
 11. Tüm bu hesaplamalar ile birlikte kişi(ler)nin inovatif kazanç sağlama kapasite indeksinin hesaplanması

Not: *** Oluşan rapor sonucuna göre İşe Uygunluk açısından tanımlanan riskler ve alınması gereken önlemler, korunması gereken değerler için yol haritasının belirlenmesi konusunda danışmanlık desteği verilebilecektir.