• info@egonomist.net
logo

Kariyer Yönetimi - Kurum İçi Yer Değiştirme Analiz ve Raporu

Kariyer Yönetimi - Kurum İçi Yer Değiştirme Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 2205 ₺

Kendinizi tanıyarak, potansiyelinizi öğrenerek kendi geleceğinizi inşa edebilme iradesine sahip olmak. "Ömür başkalarının hayatını yaşayacak kadar uzun değil "

Çalışan Sayısı

KARİYER YÖNETİMİ – KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRME – SONUÇLAR – YORUM VE RAPORLAMALARI

Meslek ve Kariyer Yönetimi; çalışanlarınızın potansiyel yetkinliklerini, iş değerlerini, iş tarzlarını, çalışanlar için iş tatmininin anlamını, çalışma ortamlarını, uygun olabilecek meslekleri belirliyor ve listeliyor. Bu rapor ile;

 • ‘’Çalışanlarınızın kendini keşfetme yolculuğu”na başlangıç yapmış olmalarını ve olmanızı
 • Mevcut pozisyonlarını yönlendirirken başvurabilecekleri, kişilik tiplerini temel alan bir rehbere ve kaynağa sahip olmalarını ve olmanızı
 • Kişilik tiplerine göre işlerini ve çalışmalarını planlarken kullanabilecekleri yol işaretlerini içeren rapora sahip olmalarını ve olmanızı
 • Daha mutlu ve doyumlu bir iş yaşamı için isabetli seçimler yapabilmelerini ve yapabilmenizi

Daha önce farkına varmadıkları yönlerinin ve mesleki eğilimlerinin farkına vararak, işletmeniz açısından daha verimli bir İnsan Kaynakları Yönetimi departmanının oluşmaya başladığını, sahip olunan işgücü kaynağının daha iyi planlanmasına ve personel etkinliğinizin, dolayısı ile iş verimliliğinizin arttığının farkına varacaksanız.

MESLEK VE KARİYERİ DOĞRU BELİRLEMEK İÇİN ÜÇ ÖN ŞART

 1. Çalışanların kişiliğinde var olan potansiyel yetkinliklerinin neler olduğunun tanımlanması ve kişisel SWOT analizi yapılmış olması gerekir
 2. Mevcut pozisyondaki mesleğin gerektirdiği yetkinlikleri, bilgi ve becerilerin, iş değerlerinin bilinmesi
 3. Bireyin yaşam pusulası olan misyon ve vizyonunun;  özgür iradesiyle ve farkındalık düzeyiyle belirlenmesi ve güncellenmesi

kişi ancak bu üç ön şartı yerine getirdiğinde, meslek ve kariyer seçimine doğru bir başlangıç yapmış olur.

EGONOMİST Meslek ve Kariyer Yönetimi – Kurum İçi Yer Değiştirme bu noktada, çalışanlarınıza sağladığınız veya sağlayacağınız kariyer yönetimlerinde, kişilerin doğru pozisyonlara atanmasında ve tayininde size doğru bir yol göstericilik yapıyor. Adeta bir cankurtaran gibi, aklınızdaki tüm soruları sağlıklı ve doğru şekilde cevaplıyor. Çalışanlarınızda saklı olan potansiyel yetkinliklerinidaha görünür kılarak; bu yetkinliklerin hangi mesleklerle ne derecede örtüştüğünü belirliyor. Sonra da en iyi örtüşen bir mesleğin performans için gerektirdiği tüm yetkinlikleri, size hazır rapor olarak sunuyor.

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

 1. Firma çalışan sayısı referansı ile ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması
 2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. (Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.)
 3. Atanan yetkili kişi firma çalışan listesini çıkarır, kilit personelleri( firma ve sektörü bilen doğru ve etkin değerlendirme yapabilecek kişilere) tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit personelleri sisteme tanımalar ve kurum içi yer değiştirme ölçme analiz formlarının atanması yapar.
 4. Kurum içi Yer Değiştirme ölçme analiz formu atanan kişiler proje ve süreci hakkında bilgilendirilir.
 5. Kurum içi yer değiştirme formu atanmış kişiler mail adreslerine gelen link üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak formları doldururlar.
 6. Tamamlanan çalışmaların sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
 7. Kişinin yetkinlik hesaplamalarındaki sonuçlara göre – bu yetkinliklerin meslek yetkinlikleri ile en çok şekilde örtüştüğü mesleklerin belirlenmesinin yapılması
 8. Buna göre şirket içindeki _beyaz yaka_ pozisyonlarına göre sıralama yapılarak ilk 5’ teki veya ilk 10’ da yer alan pozisyonlara göre değerlendirme yapılması
 9. Firma yetkilisinin Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması (maksimum 1 saat uzman desteği)

Not: *** Oluşan rapor sonucuna göre Kariyer Yönetimi – Kurum İçi Yer Değiştirme raporuna göre kişi(ler)nin kurum içinde nasıl bir yer değiştirme işlemine tabi tutulabileceğinin yol haritasının belirlenmesi konusunda danışmanlık desteği verilebilecektir.