• info@egonomist.net
logo

Kariyer Yönetimi - Meslek Tercihi Analiz ve Raporu

Kariyer Yönetimi - Meslek Tercihi Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 250 ₺

Kendinizi tanıyarak, potansiyelinizi öğrenerek kendi geleceğinizi inşa edebilme iradesine sahip olmak. "Ömür başkalarının hayatını yaşayacak kadar uzun değil "

Kişi Sayısı

KARİYER YÖNETİMİ – MESLEK TERCİHİ – SONUÇLAR – YORUM VE RAPORLAMALARI

Meslek ve Kariyer Yönetimi Raporu; potansiyel yetkinliklerinizi, iş değerlerinizi, iş tarzlarınızı, sizin için iş tatmininin anlamını, size özel çalışma ortamlarını, size uygun olabilecek meslekleri belirliyor ve listeliyor. Bu rapor ile;

 • ‘’Kendinizi keşfetme yolculuğu”na başlangıç yapmış olacaksınız
 • Kariyerinizi yönlendirirken başvurabileceğiniz, kişiliğinizi temel alan bir rehbere ve kaynağa sahip olacaksınız
 • Yarınlarınızı planlarken kullanabileceğiniz yol işaretlerini içeren raporunuz olacak
 • Daha mutlu ve doyumlu bir yaşam için isabetli seçimler yapabileceksiniz
 • Daha önce farkına varmadığınız yönlerinizin ve mesleki eğilimlerinizin farkına varacaksınız

MESLEK VE KARİYERİ DOĞRU BELİRLEMEK İÇİN ÜÇ ÖN ŞART

 1. Kişiliğinde var olan potansiyel yetkinliklerin neler olduğunu tanımlaması ve kişisel SWOT analizi yapmış olması gerekir
 2. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği yetkinlikleri, bilgi ve becerileri, iş değerlerini bilmesi
 3. Bireyin yaşam pusulası olan misyon ve vizyonunun;  özgür iradesiyle ve farkındalık düzeyiyle belirlenmesi ve güncellenmesi

kişi ancak bu üç ön şartı yerine getirdiğinde, meslek ve kariyer seçimine doğru bir başlangıç yapmış olur.

EGONOMİST Meslek Ve Kariyer Raporu bu noktada, kariyer denizinde size yol göstericilik yapıyor. Adeta bir cankurtaran gibi, aklınızdaki tüm soruları sağlıklı ve doğru şekilde cevaplıyor. Kişiliğinizde saklı potansiyel yetkinliklerinizi görünür kılarak; bu yetkinliklerin hangi mesleklerle ne derecede örtüştüğünü belirliyor. Sonra da en iyi örtüşen bir mesleğin performans için gerektirdiği tüm yetkinlikleri, size hazır rapor olarak sunuyor.

HİZMET İŞLEYİŞİMİZ

 1. Mesleki ilgi anketi(ler)inin satın alınması– {işletme düzeyinde; mavi yaka ve/veya beyaz yaka sayısı kadar}
 2. Mesleki ilgi anketi(ler)nin atamasının yapılması – {işletme düzeyinde; satın alınan test sayısı kadar mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarına testlerin atanması}
 3. Mesleki ilgi anketi ataması yapılan kişi(ler)nin anketi cevaplayarak, sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması ve kişinin ilgi duyduğu kariyer kümeleri ve bu kümeler içindeki mesleklerin belirlenmesi
 4. Egonomist test(ler)inin satın alınması – {işletme düzeyinde; mavi yaka ve/veya beyaz yaka sayısı kadar}
 5. Egonomist test(ler)inin atamasının yapılması – {işletme düzeyinde; satın alınan test sayısı kadar mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarına testlerin atanması}
 6. Egonomist testi atanan kişi(ler)nin testi çözerek, sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması – {işletme düzeyinde; test ataması yapılanmavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarının testi çözmesi ve sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması}
 7. Benlik fonksiyonları sonucu ve raporunun Egonomist yazılımından alınması {dokuz farklı benlik tipine göre}
 8. Zihin fonksiyonları sonucu ve raporunun Egonomist yazılımından alınması {on altı farklı zihin tipine göre}
 9. Kişi(ler)nin sahip olduğu 45 yetkinliğin değerlendirilmesi ve Egonomist yazılımında oluşması
 10. Kişi(ler)nin meslek ilgi kümesi raporuna göre pozisyonun ortaya koyulması ve bu pozisyonun yetkinliklerinin oluşturulması ve kişinin yetkinlikleri ile karşılaştırmalı şekilde tablo halinde Egonomist yazılımında verilmesi
 11. Kişinin meslek ilgi kümesine göre ortaya koyulan pozisyonu itibari ile sahip olması gereken;
  • Yetkinlikler
   • Gözlenebilen, ölçülebilen ve izlenebilen tutum ve davranışlar kümesi
  • Yetenekler
   • İnsanın güçlü yönlerinin neticesinde potansiyel olarak varolan, kişiyi diğer insanlardan farklı kılan düşünüş, hissediş ve davranışa ait özellikler
  • İş Aktiviteleri
   • Belirli bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken tutum ve davranışların neler olduğu ve bunların çalışma saatlerinde hangi sıklıkta yapılması gerektiği
  • İş İçerikleri
   • Bir pozisyondaki işlerle ilgili yapılması gereken aktivitelerin hangilerinin ne derece önemli olduğu ve işin performansına ne kadar etki ettiğini gösteren faydalı bir parametre
  • Bilgi
   • Bir işi veya görevi doğru, etkin ve kaliteli şekilde yapabilmek için o iş alanında kullanılabilen gerçeklerin, ilkelerin, kuralların, verilerin, enformasyonların zihinde birbirleri ile ilişkilendirilmiş, örgütlenmiş, anlamlandırılmış motifleri
  • Kişilik Potansiyelleri
   • Pozisyon içinde optimum performans için, mesleğin gerektirdiği ortam şartları ve kültürel iklimle, kişilik özelliklerinin kolayca yöneldiği ve tutunduğu çalışma ortamları
  • Beceri
   • Belli bir iş ve görev alanında başarılı olmak ve iyi bir performans gösterebilmek için ihtiyaç duyulan bilgileri, tutum ve davranışları, duygu durumlarını ortaya çıkaran potansiyel yeteneklerim kullanılabilirlik veya işe dönüşüm derecesi
  • İş Tarzları
   • Bir kimsenin kişilik özelliklerini nasıl ifade ettiğini ve ortaya koyduğunu gösteren ve işini ne derece iyi yapabileceğini de etkileyen kişiliğe ait karakter özellikleri
  • İş Değerleri
   • Kişinin gerek mesleki tatmini, gerekse kendini gerçekleştirebildiğine dair his ve deneyimleri yaşayabilmesi için, önemli derecede motivasyon sağlayan iç isteklerinin iş yaşamında kullanılmasına, tatmin edilmesine izin veren, teşvik eden mesleğe ait temel hususiyetler ve kültürel iklim parametreleri değerlendirmelerinin yapılarak ve Egonomist yazılımında oluşacak raporlar üzerinden yorumlarının yapılması.
 12. Mesleki ilgi anketi sonuçlarına göre kişinin hangi kariyer kümelerinde yer aldığını belirleyerek – kişinin yetkinlik hesaplamalarındaki sonuçlara göre – bu yetkinliklerin meslek yetkinlikleri ile en çok şekilde örtüştüğü mesleklerin belirlenmesinin yapılması