• info@egonomist.net
logo

Kurum Kültürü Analizi

Kurum Kültürü Analizi

Kişi Ücreti : 219 ₺

Kurumun kültürünü oluşturan ortak değerler, semboller, inanışlar ve davranışlar tanımlanır. Böylelikle firmanın geleceğini şekillendirecek kültürün, zamanın dinamiklerine uygun olarak inşa edilmesi ve firmanızın yıldızının parlaması sağlanır.

Çalışan Sayısı

KURUMSAL KÜLTÜR VE KURUMSAL İKLİM ANALİZİ – SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Kurumsal Kültür ve Kurumsal İklim, bir kurumun, bölümün, takımın ortak değerleri, sembolleri, inanışları ve davranışlarıdır. Kültür, işyerinde çalışırken veya üretim yaparken ortak bir yol izlenmesine olanak tanıyan ortak bir düşünce tarzını gerektirir. Kültür, işte bu yönü ile süreklilikle ilgili bir olgudur. Kurumunuz için, ürün tasarlamayı, onu kusursuz biçimde geliştirmeyi, pazarlamasını yaparak hızlı bir şekilde piyasaya sürebilirsiniz. Ama bunu yıldan yıla yapabilmeyi sürdürmek, kurumunuzun temelinde yatan bir kültür sorunudur.

Kurumsal kimlik; günümüzün iş dünyasında, bulunulan faaliyet alanı üzerinde yapıcı ya da yıkıcı etkiler oluşturacak kadar önemli bir unsur olmasına rağmen hala; hakettiği şekilde değerlendirilmeyen bir kaynak olmaya devam etmektedir. Bunun nedeni olarak ise birçok şirket;

 1. ya bu söz konusu olgunun fiziksel bir varlığı olmamasından ötürü olaya eğilmekten çekinir
 2. ya konunun stratejik planlarının “daha somut” etmenlerine kıyasla ikincil bir öneme haiz olduğuna karar kılar
 3. ya da en basiti, kültürü değerlendirmenin veya değiştirmenin nasıl yapılacağını bilmez.

Kurum Kültürü ve Kurumsal İklim çalışmalarının yapılması ile;

 • Kurumsal Kültür’ ün kurumunuz için neden önemli bir unsur olduğunu
 • Kuruluşunuzun üyelerinin birbirleri ile ilişkilerinin, bireyin kendi yaşam kalitesinin yanında, şirketin genel performansını nasıl etkilediğini
 • Neden çoğu kuruluşun bir defada birden fazla kültürle tanımlandığını ve bu şekilde sahip olduğunuz güçlü yanlarınızın maksimum düzeye çıkarmanın yollarını
 • Herbir kültür çerçevesi içinde, etkin bir şekilde yönetim icra etmenin ve size uygun Kurumsal Kültür türünü bulmanın yolların
 • Arzu ettiğiniz ya da ihtiyacınız olduğu zaman, kuruluşunuzun var olan kültürünü değişen ticaret koşullarına göre başka bir kültüre dönüştürmek için hangi yolların izleneceğini
 • Rekabette üstünlüğü sağlamak için Kurumsal Kültürünüzü nasıl konumlandırmanız gerektiğini

belirlemiş olacak ve sektörünüzdeki büyük firmaların, rakiplerinizin ana hedeflerini çok güçlü bir biçimde etkileyen pozitif bir kurumsal kimliğe sahip firmalar arasına isminizi yazdırabileceksiniz.

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

 1. Firma çalışan sayısı referansı ile ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması
 2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. (Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.)
 3. Atanan yetkili kişi firma çalışan listesini çıkarır, kilit personelleri (firma ve sektörü bilen doğru ve etkin değerlendirme yapabilecek kişilere) tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit personelleri sisteme tanımlar ve Kurumsal Kültür ve Kurumsal İklim ölçme analiz formlarını atanması yapar
 4. Kurumsal Kültür ve Kurumsal İklim ölçme analiz formu atanan kişiler proje ve süreci hakkında bilgilendirme yapılır
 5. Kurumsal Kültür ve Kurumsal İklim ölçme analiz formu atanmış kişiler mail adreslerine gelen link üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak formları doldururlar
 6. Tamamlanan çalışmaların sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
 7. Firma yetkilisinin Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması ( maksimum 1 saat uzman desteği)

Not: *** Oluşan rapor sonucuna göre Kurumsal Kültür ve Kurumsal İklim açısından tanımlanan riskler ve alınması gereken önlemler, korunması gereken değerler için yol haritasının belirlenmesi konusunda danışmanlık desteği verilebilecektir.