• info@egonomist.net
logo

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal Performans Yönetimi

Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Objektif olarak firmanızın zayıf halkasını bulmak ve alınan tedbirlerin de iş sonuçlarına etkisi açısından izlenmesini sağlar.

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Kurumsal performans yönetimi, kurum/kuruluşların performansını iyileştirmek için, performans göstergelerinden, metotlardan ve teknolojilerden faydalanarak yürütülen bir sistemdir. Kurumsal performans yönetimi ile süreç bazlı belirlenen kurumsal hedeflerinin organizasyonun en alt kademede bulunan çalışanına kadar tüm süreçlere yansıman sağlanır. Belirlenen hedefler tüm çalışanlara yansıtılmamaktadır.

Kurumsal Performans Yönetimi Uygulama Yöntemleri

Balanced Scorecard (Kurumsallaşma Karnesi)

Kurum vizyonun ve stratejilerini operasyonlara dönüştüren bir yaklaşımdır. Stratejiler hedeflere, hedefler de perspektiflere dönüştürülmektedir. Uzun dönemli stratejileri geliştirmek için sadece finansal göstergelerin değil finansal olmayan göstergelerinde kullanılması gerekmektedir. Kurumsallaşma karnesi Finansal yapı, müşteri, iç süreçler ve öğrenme ve gelişimden oluşmaktadır.

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

Kurumunuzun performansını ve bu sürecin ve çalışanların nasıl başarılı olup olmadıklarının gözlemlemenin yoludur. Hedeflere giden yolda başarılı olmanın en önemli yolu KPI’ların özelleştirilmesidir.

Hedef ve Anahtar Süreçler (OKR)

Çevik şirketlerde geçerli olan yenilikçi bir yönetim sistemidir. OKR, şirketin hedeflerini her çalışanın hedefleriyle birleştiren ve uzun vadede net bir odak noktası oluşturan yönetim sistemidir. OKR Sistemi, ilerlemelerini ölçülebilir sonuçlarla izleme fırsatı sunar.

Kurumsal performans nedir?

Kurum ya da kuruluşun koyulan hedeflere kıyasla nasıl bir performans gösterdiğini izleme ve analiz etme sürecidir.

Kurumsal performans yönetimi

 • Finansal boyut
 • Süreç
 • Çalışan
 • Müşteri

Vizyon – Misyon

Kurum stratejisi; gelecekte nasıl bir yapıya sahip olmak istiyoruz ve hedeflerimiz nelerdir?

Bölüm – Birim operasyonel planları; bu hedefe ulaşmak için birimlere düşen görev nelerdir?

Takım – Birey hedefleri; belirlenen görevleri bölüm ve bireysel olarak nasıl ayırabiliriz?

Göstergeler

 • Kurum temel performans göstergeleri
 • Kurum performans göstergeleri
  • Finansal
  • Kalite
  • Verimlilik
  • Zaman
  • Etkinlik
 • Bölüm – Birim temel performans göstergeleri
 • Takım – Birey temel performans göstergeleri

Kurumsal Performans Değerlendirme Araçları

 • İşe yönelik performans göstergeleri
  • Hedefler
   • İşe yönelik performans gösterge tablosu
  • Gelişime yönelik performans gösterge tablosu
   • Yetkinlikler
    • Yetkinlik matrisi

Kurumsal Performans Yönetimi Nasıl Yapılmalı

 • Düzenli olarak raporlanmalı
 • Değerlendirme sonuçları doğrultusunda firmanın iyileştirmesi gereken yönler belirlenmeli ve buna yönelik projeler yapılmalı
 • Finansal, operasyonel, müşteri ve çalışanlar ile ilgili ölçütler kullanılarak ölçülmeli, hedeflenen performans ölçütleri ile karşılaştırılmalı ve raporlanmalı
 • Firmada uygulanan kurumsal performans yönetimi birim performans yönetimi ile ilişkilendirilmeli

Mevcut durum analizi (MDA) ve SWOT analizi raporları sonuçlarına göre firmanın geliştirmesi gereken yönlerini, değerlendirilmesi gereken fırsatlarını ortaya çıkarılır ve stratejiler oluşturularak bir rapor firma yönetimine sunulur.

Firmanın vizyonu ile uyumlu olarak kurumsallaşmasına destek olacak amaç, hedef ve faaliyetlerin planlaması için birim bazlı çalıştaylar organize ederiz.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkan amaç, hedef ve faaliyetler kayıt altına alınır ve yönetime sunulur. Netleşen amaç, hedef ve faaliyetler için hedefler bazında performans göstergelerinin sorumlu birimler tarafından belirlenmesi sağlanır. Böylelikle firmanın birim bazında kurumsallık düzeyinin artması için gerekli olan amaç, hedef ve faaliyetler belirlenir.

Belirlenene hedefler Kurumsallaşma Karnesi uygulaması ile; Finansal-Müşteri-İçsel Süreç-Öğrenme ve Gelişim boyutu açısından ayrılır.

Kurumsal Performans Sisteminin Tasarımı

 • Metodolojinin tasarlanması (Yetkinlik, hedef, yetkinlik ve hedef vb)
 • Kurumsallaşma karne yapısının kurgulanması
 • Kurumsallaşma karnesi bileşenlerinin oluşturulması
 • Perrformans değerlendirme kriterlerinin neler olduğunun belirlenmesi
 • Kurum stratejisi ile bağlantı noktalarının tasarlaması, kurum stratejisi ile bölüm hedeflerinin uyumlu hale getirilmesi
 • Kurumsal performans yapısının tasarlanması
 • Sürece ilişkin zaman planlamasının yapılması
 • Kurumsal yetkinlik modelinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Eğitim ihtiyaç analizi ve gelişim planlama ile bağlantı süreçlerinin tasarlanması
 • Tasarlanan yapılara özgü eğitimlerin verilmesi