• info@egonomist.net
logo

Kurumsal Sürdürülebilirlik Analizi ve Raporu

Kurumsal Sürdürülebilirlik Analizi ve Raporu

Kişi Ücreti : 219 ₺

Şirketinizin sürdürülebilir olmasını sağlamak için çevik yönetim anlayışı ile 8 ana kolon üzerinde çalışmalarınızı yürütebilirsiniz. Bu ana kolonların etkinliğini analiz edin. Böylece kurucuların zorlukla elde ettiği kazanımların nesiller boyu aktarılabilmesinin yol haritasına sahip olabilirsiniz.

Çalışan Sayısı

Kurumsal Sürdürülebilirlik Analizi Ve Raporu

Çalışanların Katılımı

Çalışan katılımı, şirketler tarafından çalışanlarının işlerini doğrudan etkileyen kararlardaki paylarını belirleyen ve uygulanan bir felsefedir. Bu aynı zamanda çalışanların güçlendirilmesini sağlayarak, yönetim dışındaki çalışanların özerk kararlar almasını sağlayan kurumsal bir yapıdır.

Verilere Dayalı Karar Verme

Verilere dayalı karar verme; “verilerin toplanması, analizi, rapor edilmesi, veri analizi sonuçlarının paylaşımı, hedeflerin belirlenmesi, hedefleri gerçekleştirecek planların geliştirilmesi ve uygulanması ve hedefler doğrultusunda sürecin değerlendirilmesi” olarak tanımlanır.

Müşteri Odaklılık

Müşteri odaklılık, risk altındaki müşterileri tanımlamak ve mevcut müşterilerin yaşam boyu değerini artırmak için müşteri istihbaratı gücüne sahip olmaktır. Yani müşteri odaklı olmak, tüm stratejileri müşteri beklentilerine göre belirlemek ve müşteriyi iş planının merkezine koymaktır.

Liderlerle Yönetim

Bağlı bulundukları kurum ve kuruluşların kuruluş amaçlarına hizmet ederken, bu amaçların gerçekleşmesi adına liderlik vasıflarını sergilemekten çekinmezler. Başka bir deyişle sahip oldukları liderlik vasıflarını bağlı bulundukları organizasyonun yönetimi için kullanırlar.

Hedeflerle Yönetim

Hedeflerle yönetimin amaçlarını 3 madde ile özetlersek;

  • Tüm organizasyonun aynı hedefe yönelik çalışması
  • Eldeki kaynakların doğru yönlendirilerek en fazla verimin alınması
  • Sonuç odaklı çalışma kültürü yaratılması anlamına gelir.

Kazan Kazan İlkesi

Her iki tarafın da kazandığı bir iletişim, anlaşma, yaklaşım biçimidir. Tamamen zıt görüşlerin ve çatışmaların her iki tarafın da kazanç sağlayacağı bir şekle dönüşmesini sağlayan kazan kazan yaklaşımı veya davranış biçimi sağlıksız iletişimin ve kötü sonuçlanacağı aşikar olan bir tartışmanın seyrini tamamen değiştireceği için en çok da iş dünyasında karşılaşılıyor.

Sistemsel Yaklaşım

Yönetim olayının ve birimlerinin birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu ilişkilerin niteliğini incelemek, belirli bir birimdeki gelişmelerin diğer birimler üzerindeki etkilerini araştırmak; kısaca yönetim olaylarını başka olaylarla ve dış çevre şartları ile ilişkili olarak incelemektir.

Süreçlerle Yönetim

Süreç yönetimi, süreçleri yönetmek demektir. Süreçlerle yönetim ise, yönetim işini süreçlerle, süreçlere odaklanarak yapmak anlamına gelmektedir. Süreç yönetimi bir yönetim tekniği olmasına karşılık, süreçlerle yönetim bir yönetim anlayışını ifade etmektedir.

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

  1. Firma çalışan sayısı referansı ile ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması
  2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. (Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.)
  3. Atanan yetkili kişi firma çalışan listesini çıkarır, kilit personelleri (firma ve sektörü bilen doğru ve etkin değerlendirme yapabilecek kişilere) tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit personelleri sisteme tanımalar ve sürdürülebilirlik ölçme analiz formlarını atanması yapar.
  4. Kurumsal Sürdürülebilirlik ölçme analiz formu atanan kişiler proje ve süreci hakkında bilgilendirilir.
  5. Kurumsal Sürdürülebilirlik ölçme analiz formu atanmış kişiler mail adreslerine gelen link üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak formları doldururlar.
  6. Tamamlanan çalışmaların sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
  7. Firma yetkilisinin Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması (maksimum 1 saat uzman desteği)

Not: : *** Oluşan rapor sonucuna göre Kurumsal Sürdürülebilirlik açısından tanımlanan riskler ve alınması gereken önlemler, korunması gereken değerler için yol haritasının belirlenmesi konusunda danışmanlık desteği verilebilecektir.