• info@egonomist.net
logo

Kurumsal Yönetişim Analiz ve Raporu

Kurumsal Yönetişim Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 219 ₺

Binaların depremlerde yıkılmamasını ya da ayakta kalmasını sağlayan temelinin ve kolanlarının sağlamlığıdır. Firmaları geleceğe taşıyan temel kurumsal yönetişim ilkeleri iken kolonları da kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleridir. Firma sahip olduğu temel ve ana kolonların gücüne ve hangi oranda firma da yaşam bulduğuna bağlı olarak ticari ve sosyal yaşamın getirmiş olduğu sarsıntıları ya atlatıyor ya da gelecek nesillere aktarılamadan yok olup gidiyor. Bu analiz kurumsal yönetişim temel ilkeleri olan eşitlik / adalet, sorumluluk, hesap verilebilirlik ve açıklık/şeffaflık ilkelerinin hangi oranda yaşam bulduğunuz analiz edilmesi sürecidir. Firma proaktif bir yaklaşım ile elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre gelecek adına riskleri görüp gerekli önlemeleri alabilecektir.

Çalışan Sayısı

KURUMSAL YÖNETİŞİM - SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI 

Şirket sahipleri, şirket yöneticileri ve hissedarlar arasında ki ilişkilerin adil, saydam, hesap verilebilir temeller üzerine kurulduğu ve sorumluluklar başta olmak üzere tüm kuralların iyi tanımlandığı ve ayrıca verimliliği arttırmaya yönelik bir kavram olduğu ortaya çıkmaktadır.

Sorumluluk: Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade etmektedir.

Şeffaflık – Açıklık: İşletmenin performansı ile ilgili paydaşlara doğru ve açık bir biçimde bilgilendirmesidir.

Hesap Verilebilirlik: Yönetim kurulunun tepe yönetim performansını bağımsız bir şekilde izlemesini ve tepe yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesini gerektirmektedir.

Eşitlik – Adalet İlkesi: Şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının ifadesidir. Bu ilke, azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere hissedar haklarının korunmasını ve yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ifade etmektedir.

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

  1. Firma çalışan sayısı referansı ile ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması
  2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. (Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.)
  3. Atanan yetkili kişi firma çalışan listesini çıkarır, kilit personelleri( firma ve sektörü bilen doğru ve etkin değerlendirme yapabilecek kişilere) tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit personelleri sisteme tanımalar ve çalışan memnuniyeti ölçme analiz formlarını atanması yapar.
  4. Kurumsal Yönetişim ölçme analiz formu atanan kişiler proje ve süreci hakkında bilgilendirme yapılır
  5. Kurumsal Yönetişim ölçme analiz formu atanmış kişiler mail adreslerine gelen link üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak formları doldururlar.
  6. Tamamlanan çalışmaların sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
  7. Firma yetkilisinin Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması ( maksimum 1 saat uzman desteği)

Not: *** Oluşan rapor sonucuna göre Kurumsal Yönetişim ilkeleri açısından tanımlanan riskler ve alınması gereken önlemler, korunması gereken değerler için yol haritasının belirlenmesi konusunda danışmanlık desteği verilebilecektir.