• info@egonomist.net
logo

Norm Kadro Yapılandırma

Norm Kadro Yapılandırma

Eksik ya da fazla kadrolarla çalışıp çalışmadığımızı öğrenmek, adil bir iş yükü dağılımı ile etkin bir iş gücü maliyet yönetimi yapmak ve rekabette avantaj sağlamak.

NORM KADRO YAPILANDIRMA DANIŞMANLIĞI

Norm kadro sayısı, bir pozisyondan beklenen işin; istenen nitelikte ve gereken süre içerisinde yerine getirilebilmesini güvence altına alan ve fazla mesai masraflarını da minimize edecek olan minimum görevli sayısıdır.

Kuruluşunuzda; aynı işle meşgul olanlar çoğalmaktaysa, çalışanlar iş yükünden tıkanıp verimsizleşiyorsa, işler gecikmeye, aksamaya başladıysa, iş gücü maliyetinin toplam maliyet içindeki oranı yükselmekteyse, küçülmeniz gereken bir dönem yaklaşıyorsa, şirket birleşmeleri/ayrılmaları söz konusu ise, bambaşka düşünerek daha çevik bir organizasyon olmak istiyorsanız ve daha bir çok sebeple norm kadro çalışması yaptırarak maliyetlerinizi minimize edebilir, paydaşlarınıza karşı olan taahhütlerinizi yerine getirmede daha başarılı bir konuma yükselebilirsiniz.

Şirketlerde/kurumlarda yaşanan verimlilik sorunlarının ana sebeplerinden biri organizasyon yapısı içerisinde yer alan her bir pozisyon için istihdam edilecek optimal kişi sayısının doğru belirlenememesidir. Bu durum, şirketlerde ya fazla personel bulundurma nedeniyle ilave maliyetin bilinmeden katlanılmasına ya da yeterli sayıda personel istihdam edilmemesi dolayısıyla aşırı iş yükü ve operasyonel aksaklıklar yaşanmasına yol açmaktadır.

Şirket hedefleri, kurulu kapasite, kapasite kullanma durumu, pazar dinamikleri, personel yetkinlikleri, yöneticilerin yetkinlikleri, bilişim teknolojileri, süreç tanımları, benchmarking gibi çok yönlü analiz ve değerlendirme gerektiren norm kadro planlarınızı birlikte değerlendirme yaparak süreçlerinizi iyileştirebilirsiniz.

Norm Kadro Yapılandırma Basamakları;

  • Şirket/kurum bünyesinde pozisyonların yürüttüğü işlere, bu işleri gerçekleştirmek için harcanan sürelere ve işin tekrar sıklığına dair verilerin şirket talebine göre çeşitli yöntemler kullanılarak toplanması
  • Toplanan verilerin şirketin vizyon ve ana stratejileri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi
  • Süreçlerde potansiyel iyileştirme fırsatlarının tespit edilmesi ve organizasyonda yapılması gerekli değişikliklerin tasarlanması
  • Tasarlanan yeni yapı için norm kadro planlarının yapılması
  • Tüm değişikliklerin hayata geçirilmesi için yol haritasının tanımlanması adımlarından oluşmaktadır.