• info@egonomist.net
logo

Örgütsel Güven Analiz ve Raporu

Örgütsel Güven Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 50 ₺

Şirket geleceğinin teminatı olan çalışanlarımızın, şirketlerine duydukları güven ve bağlılık nedir? Artı ve eksiler nelerdir? Alınacak önlemler ve korunacak değerler nelerdir?

Çalışan Sayısı

ÖRGÜTSEL GÜVEN– SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Günümüzde faaliyet gösteren örgütler; değişen ekonomik koşullara, dijitalleşme teknolojilerine, günden güne değişim gösteren müşteri istek ve beklentilerine ve rekabetin güçleştirdiği koşullar ile karşı karşıyadır. Yönetici ve liderler, tüm bu koşullara yönelik örgütlerini yeniden yapılanma içerisinde değişime ayak uydurmaktadır. Yeniden yapılanma çalışmaları içerisinde de çalışanlarda güven duygusu oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak yönetici ve liderler için giderek önemli hale gelmektedir.

Örgütlerde güvene dayalı ilişkilerin kurulması; çalışanların yöneticilerine, liderlerine ve örgütlerine güven duyması;

 • Grubun problem çözme ve karar verme yetkinliğinin kalitesinde artış,
 • Verimlilik üzerindeki etkisi,
 • Örgütsel bağlılık, iş tatmininde artış ve bunun sonucunda işten ayrılmayı daha az isteyen ve düşünmeyen çalışanlar,
 • Örgüt misyonunun etkin iletimi ve işbirliğinin gelişmesi,
 • Yenilik (inovasyon) için çalışanları güçlendirmenin vurgulandığı ve işlerini tehlikeye atmadan hata yapma fırsatı veren Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları için bir öğe oluşturması,
 • İş motivasyonunun ve böylece iş performanslarının artması,
 • Yönetici ve liderlerin etkinliğinin yükselmesi,
 • İnsan kaynakları sistemlerinin ve ücret yapılarındaki değişimlerin başarılı biçimde uygulanması,
 • Çalışanların yönetsel kararlara uyum sağlamayı kabullenmesinde

etkileri olduğu gözlenmektedir.

Bu bağlamda Örgütsel Güven Hizmetimiz;

 1. Örgütler için önem taşıyan güven kavramını açıklamayı,
 2. Örgütsel güvenin en çok üzerinde durulan nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koymayı hedeflemektedir.

Bu bakımdan her düzeydeki işletmelerde hangi kriterlerin ve stratejilerin çalışanın yöneticisine, liderine ve örgütüne güveni ve/veya güvensizliği üzerinde etkili olduğunun, güveni ve/veya güvensizliği ortaya çıkaran sebeplerin incelenerek, güven düzeyini arttırabilecek bir örgüt kültürünün ve örgüt stratejisinin geliştirilmesi örgütler açısından önem taşımaktadır.

HİZMETİMİZİN İŞLEYİŞİ

 1. Kurumsal Gelişim test(ler)inin satın alınması – {işletme düzeyinde; mavi yaka ve/veya beyaz yaka sayısı kadar}
 2. Kurumsal Gelişim test(ler)inin atamasının yapılması – {işletme düzeyinde; satın alınan test sayısı kadar mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarına testlerin atanması}
 3. Kurumsal Gelişim testi atanan kişi(ler)nin testi çözerek, Örgütsel Güven sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması – {işletme düzeyinde; test ataması yapılan mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarının testi çözmesi ve sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması}
 4. İşletme geneli ve / veya birim bazlı çalışanların o işletme için ve/veya birimi ne kadar güvendiklerini ve bağlılıklarının ne derece olduklarının raporlanması
 5. Oluşan rapor sonucuna göre güven ve bağlılık noktasında alınması gereken önlemler ve korunması gereken değerler için yol haritasının belirlenmesi