• info@egonomist.net
logo

Örgütsel Güven Analiz ve Raporu

Örgütsel Güven Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 219 ₺

Şirket geleceğinin teminatı olan çalışanlarımızın, şirketlerine duydukları güven ve bağlılık nedir? Artı ve eksiler nelerdir? Alınacak önlemler ve korunacak değerler nelerdir?

Çalışan Sayısı

ÖRGÜTSEL GÜVEN– SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Günümüzde faaliyet gösteren örgütler; değişen ekonomik koşullara, dijitalleşme teknolojilerine, günden güne değişim gösteren müşteri istek ve beklentilerine ve rekabetin güçleştirdiği koşullar ile karşı karşıyadır. Yönetici ve liderler, tüm bu koşullara yönelik örgütlerini yeniden yapılanma içerisinde değişime ayak uydurmaktadır. Yeniden yapılanma çalışmaları içerisinde de çalışanlarda güven duygusu oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak yönetici ve liderler için giderek önemli hale gelmektedir.

Örgütlerde güvene dayalı ilişkilerin kurulması; çalışanların yöneticilerine, liderlerine ve örgütlerine güven duyması;

 • Grubun problem çözme ve karar verme yetkinliğinin kalitesinde artış,
 • Verimlilik üzerindeki etkisi,
 • Örgütsel bağlılık, iş tatmininde artış ve bunun sonucunda işten ayrılmayı daha az isteyen ve düşünmeyen çalışanlar,
 • Örgüt misyonunun etkin iletimi ve işbirliğinin gelişmesi,
 • Yenilik (inovasyon) için çalışanları güçlendirmenin vurgulandığı ve işlerini tehlikeye atmadan hata yapma fırsatı veren Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları için bir öğe oluşturması,
 • İş motivasyonunun ve böylece iş performanslarının artması,
 • Yönetici ve liderlerin etkinliğinin yükselmesi,
 • İnsan kaynakları sistemlerinin ve ücret yapılarındaki değişimlerin başarılı biçimde uygulanması,
 • Çalışanların yönetsel kararlara uyum sağlamayı kabullenmesinde

etkileri olduğu gözlenmektedir.

Bu bağlamda Örgütsel Güven Hizmetimiz;

 1. Örgütler için önem taşıyan güven kavramını açıklamayı,
 2. Örgütsel güvenin en çok üzerinde durulan nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koymayı hedeflemektedir.

Bu bakımdan her düzeydeki işletmelerde hangi kriterlerin ve stratejilerin çalışanın yöneticisine, liderine ve örgütüne güveni ve/veya güvensizliği üzerinde etkili olduğunun, güveni ve/veya güvensizliği ortaya çıkaran sebeplerin incelenerek, güven düzeyini arttırabilecek bir örgüt kültürünün ve örgüt stratejisinin geliştirilmesi örgütler açısından önem taşımaktadır.

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

 1. Firma çalışan sayısı referansı ile ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması
 2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. (Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.)
 3. Atanan yetkili kişi firma çalışan listesini çıkarır, kilit personelleri (firma ve sektörü bilen doğru ve etkin değerlendirme yapabilecek kişilere) tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit personelleri sisteme tanımlar ve Örgütsel Güven ölçme analiz formlarını atanması yapar
 4. Örgütsel Güven ölçme analiz formu atanan kişiler proje ve süreci hakkında bilgilendirme yapılır
 5. Örgütsel Güven ölçme analiz formu atanmış kişiler mail adreslerine gelen link üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak formları doldururlar
 6. Tamamlanan çalışmaların sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
 7. Firma yetkilisinin Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması ( maksimum 1 saat uzman desteği)

Not: *** Oluşan rapor sonucuna göre Örgütsel Güven açısından tanımlanan riskler ve alınması gereken önlemler, korunması gereken değerler için yol haritasının belirlenmesi konusunda danışmanlık desteği verilebilecektir.