• info@egonomist.net
logo

Performans Koçluğu

Performans Koçluğu

Bir yöneticinin performansının önündeki engellerin kaldırılması veya azaltılması yönünde çalışmaların yapılarak, yöneticilerin beklemedikleri ve doğal bir öğrenme sürecinde iş yapma becerilerinin teknik bir öğrenme biçimine gerek duyulmadan ortaya çıkarılmasına yön etme sürecidir..

PERFORMANS KOÇLUĞU

Bir yöneticinin performansının önündeki engellerin kaldırılması veya azaltılması yönünde çalışmaların yapılarak, yöneticilerin beklemedikleri ve doğal bir öğrenme sürecinde iş yapma becerilerinin teknik bir öğrenme biçimine gerek duyulmadan ortaya çıkarılmasına yön etme sürecidir.

Yöneticilerin sahip oldukları performanslarını daha verimli şekilde ortaya çıkarmalarını sağlamak amaçlı;

  • sahip oldukları potansiyellerini serbest bırakmalarını sağlamak
  • öğretmek yerine öğrenmelerine yardımcı olmak
  • oluşturulan güçlü ilişki temeli ve bu amaçla kullanılan iletişim araçları, tarzları ile sonuçlar üretmek
  • gerçeklere ulaşmasını sağlayarak yeni beceriler ve davranışlar geliştirmek
  • kendisine söylendiği veya öğretilmeye çalışılması ile değil, yöneticinin kendi içindeki potansiyeli serbest bırakması ile keşfetmesini sağlamaktır.

Günümüz iş dünyasında işletme sahipleri ve/veya yöneticiler kendilerini ve statülerinikanıtlama seviyesine gelmiştir. İşte tamda bu noktada hem kendilerine hem de işletmelerine en fazla zarar verebilecekleri yerdedirler. Bu durumdan kurtularak kendine inanma ihtiyacı seviyesine geldiklerinde, doğru işi yapıyormuş gibi görünmek yerine gerçekten de “doğru işi” yapmaya çalışacaklardır.

Modern toplum düzeyinde geniş bir kısım, kendine inanma ihtiyacına ve bağımsızlığadoğru yön alırken, daha az sayıda insan da kendini gerçekleştirme ihtiyacınayön almaktadır. Geleneksel davranan işletmeler de zaman darlığı - aşırı korku emir ve kontrol şeklindeki uyguladıkları yönetim metotları günümüz dünyasında ki ihtiyaçları karşılama konusunda çok zayıf kalmaktadırlar ve değişime uğraması gereken de aslında budur. Bunun nasıl yapılacağı kendilerine öğretilmemiş olması, öğrenilen tek yolun kendilerine söylenmiş olmasıdır.

Performans koçluğu; yetişkin öğrenmesinin uygulanmaya alınması, şirket sahiplerinin, yöneticilerin ve yönetici adaylarının ihtiyacı olan, hem de liderlik tarzının ulaşması gereken yönü olarak görülmektedir.