• info@egonomist.net
logo

Psikolojik Kontrat Analiz ve Raporu

Psikolojik Kontrat Analiz ve Raporu

Kişi Ücreti : 50 ₺

Çalışanlarımız ne kadar sadık? Sadakat sürecinde artılarımız ve eksilerimiz neler? Alınması gereken önlemler ve korunması gereken değerler nelerdir?

Çalışan Sayısı

PSİKOLOJİK KONTRAT– SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

Günümüzde küresel rekabet ortamında, işletmelerdeki insan kaynağı ve bu insan kaynağının doğru bir şekilde yönetilmesi çok etkili olmaktadır. Çünkü günümüz şartlarında örgütlerin başarısı çalışanların performansıyla ölçülmektedir. Çalışanların da performanslarını en üst seviyeye çıkarmaları, örgüt ve çalışanın arasındaki sorumlulukların tamamıyla yerine getirilmesine bağlıdır.

Çalışanın bir işletmede çalışmaya başladığı andan itibaren çalışmakta olduğu örgüte sağlayacağı faydalar karşılığında, örgütün de kendisine sağlayacağı teşvik ve olanakların beklentisi içerisinde olması, çalışan ve örgüt arasındaki psikolojik sözleşmeyi oluşturmaktadır.

Çalışan ve örgüt arasında yazılı olarak belirtilen sözleşmeler söz konusudur, fakat her şeyin kâğıt üzerinde yazılması mümkün olmadığından işte bu noktada psikolojik sözleşmeler oldukça önem kazanmıştır.

Çalışanlar ile örgütler arasında karşılıklılık ilkesine dayanarak iş başı yapılmadan önce sözlü bir sözleşme yapılarak, yapılması gereken işin ne olduğu, işle ilgili çalışandan nelerin beklendiği ve bu işin karşılığında kazançlarının ne olacağı anlatılmaktadır.

Çalışanların beklentisi sadece bu sözleşme ile belirtilen maddelerden ibaret değildir. Zira işletmeler çalışanlarından çok daha yüksek performans beklentisi içindedirler. Çalışanlarla işletme arasında taraflarca algılanan sorumluluklara dayanan psikolojik sözleşmelerde her iki tarafın da beklentisi yer alır. Çalışanlar maaş, eğitim, kariyer gelişimi vb. konulara odaklanırken, işletmeler güvenilirlik, dürüstlük, çok fonksiyonluluk ve esnek mesai konularına önem verirler. Örgütler tarafından yerine getirilmeyen sözler psikolojik sözleşmenin ihlali kavramı adı altında ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.

Psikolojik sözleşmede yer almış olan, örgüt sözlerinin karşılanmaması sonucunda psikolojik sözleşmelerinin ihlal edildiğini varsayan çalışanlar örgütsel sessizlik etkisine bürünebilmektedir. Bahsi geçen sessizlik davranışı bireylerin kurumlarında karşılaştıkları durumlar karşısında içe sinerek tepki göstermemesi olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu Çerçevede Bu Hizmet Kapsamı İçerisinde, Günümüz İş Dünyasında;

 • İşletme çalışanlarının psikolojik sözleşme algılarının örgütsel bağlılık ve güven düzeylerine etkisinin belirlenmesi
 • Çalışanların psikolojik sözleşme ihlali ile örgütsel sessizlik ve alt boyutları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Psikolojik Kontratın Bozulmasında Etkili Olan Temel Etkenler Arasında;

 • İşveren-çalışan arasındaki ilişkide çatışma olması ve güven düzeyinin düşük olması,
 • Her iki tarafın birbirlerinin bakış açılarını anlayamadığı sosyal bir mesafenin olması, psikolojik kontratı sürdürmeye yönelik çabaların az olması,
 • Aksine ihlal etmeye yönelik çabaların fazlalığı,
 • Taraflar arasındaki ilişkiye sadece tek bir tarafın önem ve değer vermesi,
 • Taraflar arası iletişimin seyrek ve sığ olması,
 • Çalışanlara eğitim verilmesi konusunda söz verilmesine rağmen, bu durumun gerçekleşmemesi,
 • Ücret – fayda - diğer getiriler konusunda vaatler ile gerçekleşenler arasında olumsuz yönde fark bulunması,
 • Gerçekleşmesi vaat edilen terfilerin gerçekleşmemesi,
 • İşin gereklerinin yanlış tanımlanması,
 • İş güvencesine yönelik vaatlerin farklı olması,
 • Geribildirim ve inceleme konularında yönetimin yetersiz kalması,
 • Değişim yönetiminin etkin olmaması ve sorumluluk-yetki dağılımının adil olmaması sayılabilir.

HİZMETİMİZİN İŞLEYİŞİ

 1. Kurumsal Gelişim test(ler)inin satın alınması – {işletme düzeyinde; mavi yaka ve/veya beyaz yaka sayısı kadar}
 2. Kurumsal Gelişim test(ler)inin atamasının yapılması – {işletme düzeyinde; satın alınan test sayısı kadar mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarına testlerin atanması}
 3. Kurumsal Gelişim testi atanan kişi(ler)nin testi çözerek, Psikolojik Kontrat sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması – {işletme düzeyinde; test ataması yapılan mavi yaka ve/veya beyaz yaka çalışanlarının testi çözmesi ve sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşması}
 4. İşletme geneli ve / veya birim bazlı çalışanların o işletme için ve/veya birimi ne kadar sadık olduklarının raporlanması
 5. Oluşan rapor sonucuna göre sadakat noktasında çalışanlarınızın ne kadar sadık olduğunu ve sadakat açısından alınması gereken önlemler ve korunması gereken değerler için yol haritasının belirlenmesi