• info@egonomist.net
logo

Rotasyon Planları

Rotasyon Planları

Kişi Ücreti : 180 ₺
Pozisyon Ücreti : 1100 ₺

Kurum içi kariyer planları, yetenek yönetimi ve kişisel performans artışı için kazanılması gereken beceriler referansı ile rotasyon planları hazırlamanızı sağlar. Böylece daha az hata, daha düşük maliyet, daha yüksek hız, daha yüksek kalite sağlar ve kurum aidiyeti sağlayarak çalışan devir hızını düşürürsünüz.

Çalışan Sayısı
Pozisyon Sayısı

ROTASYON PLANI HAZIRLAMA– SONUÇLARI – YORUM VE RAPORLAMALARI

İş rotasyonu, bir organizasyon içinde çalışanların işten işe ya da projeden projeye sistematik olarak hareket etmesidir. İş rotasyonu insan kaynakları hedeflerinden birçoğunun başarılması için etkili bir yoldur. Bu hedefler kadro planlamasının etkinliği, elde tutma hedefi, yeni çalışanlara oryantasyon, işten sıkılmaları azaltma, çalışanların eğitimi, yöneticilerin eğitim sürecine dahil edilmesi, çalışanları ödüllendirme, kariyer gelişiminin desteklenmesi, çalışanların muhtelif / uluslararası ortamlara uyumunu kolaylaştırma olarak tanımlanabilir. Etkin bir iş rotasyonu süreci gerçekleştirip kuruma fayda sağlamak için önceden hazırlık yapmak ve çalışanları itinayla seçmek gereklidir. Ayrıca sürecin başarısını ölçmek gereklidir. Rotasyon programlarının yararları, takım oluşturma / işbirliği, yöneticileri geliştirme, eğitim, çalışanların bireysel kazançları, üretkenlik, esnek işgücü, çekicilik, kalıcılık (elde tutma)’dır.

Çalışan devir oranını azaltmanın en etkin yollarından bir tanesi iyi düşünülmüş bir iş rotasyon programıdır. İş Rotasyonu sadece çalışan devir oranını azaltmaz, aynı zamanda öğrenmeyi arttırır ve daha güçlü yedekler sağlar. İş rotasyonu firmaların kendi iç kaynağını geliştirme ve bir yetenek havuzu oluşturmalarını tetiklemiş olur. İş rotasyon programları ayrıca çalışanların gelişiminin hızlanmasında avantaj sağlar ve onların kısa sürede büyük resmi görmelerine yardımcı olur.

İş rotasyonu insan kaynakları hedeflerinden birçoğunun başarılması için etkili bir yoldur. Bu hedefler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 • Kadro planlamasının etkinliği
 • Elde tutma hedefi
 • Yeni çalışanlara oryantasyon
 • İşten sıkılmaları azaltma
 • Çalışanların eğitimi
 • Yöneticilerin eğitim sürecine dahil edilmesi
 • Çalışanları ödüllendirme
 • Kariyer gelişiminin desteklenmesi
 • Çalışanların muhtelif/uluslararası ortamlara uyumunu kolaylaştırma

İş Rotasyonunun Avantajları

 • Çalışanların hata yapmasını önler
 • Gizli yeteneklerin keşfedilmesine yardımcı olur
 • İlgi alanlarının keşfedilmesine yardımcı olur
 • Bilgi, beceri ve tutumlarını tanımlarlar
 • Yeni zorluklar ile baş etmek için çalışanları motive eder
 • Memnuniyeti artırır ve yıpranma oranını azaltır
 • Yeterliliklerin ihtiyaçlarla hizalanmasına yardımcı olur

İş Rotasyonunun Dezavantajları

 • İş rotasyonunda belirli bir işi yapan ve tecrübe kazanan bir kişi aniden başka bir işe veya departmana kaydırıldığında iş kesintisine neden olabilir.
 • Katı kurallara sahip olan çalışanlar rutin işlerinde değişime hazır olmayabilirler.
 • Çalışan, yeni işin artan zorluğu içinde sorunları yaşayabilirken şirket gündüz ve gece vardiyalarında çalışırsa, çalışanın çalışma zamanını değiştirmesi istenirse, çalışanlar bundan hoşlanmayabilir.
 • Düzenli görev ve sorumluluklarda yapılan değişiklik sonucu çalışanlarda stres artışı ve akran baskısı oluşabilir.

Her gün aynı tür iş yapma sıkıntısını azaltmak ve bir çalışanın gizli potansiyelini keşfetmek için iyi planlanmış bir yönetim tekniğidir. Süreç hem yönetimin hem de çalışanların amacına hizmet ederken, yönetimin çalışanların yeteneklerini keşfetmesine ve onu en iyi pozisyona yerleştirmelerine yardımcı olur. Diğer taraftan, bireye kendi ilgi alanlarını keşfetme ve farklı alanlarda veya operasyonlarda deneyim kazanma şansı verir. Genel anlamda baktığımızda hem şirkete hem çalışana fayda sağlayan bir uygulamadır.

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

 1. Firma çalışan sayısı referansı ile ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması
 2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. (Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.)
 3. Atanan yetkili kişi firma çalışan listesini çıkarır, kilit personelleri( firma ve sektörü bilen doğru ve etkin değerlendirme yapabilecek kişilere) tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit personelleri sisteme tanımalar ve çalışan memnuniyeti ölçme analiz formlarını atanması yapar.
 4. Rotasyon planına yönelik atanmış olan ölçme analiz formu atanan kişilere proje ve süreci hakkında bilgilendirme yapılır
 5. İlgili ölçme analiz formu atanmış kişiler mail adreslerine gelen link üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak formları doldururlar
 6. Tamamlanan çalışmaların sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
 7. Kişinin yetkinlik hesaplamalarındaki sonuçlara göre – bu yetkinliklerin meslek yetkinlikleri ile en çok şekilde örtüştüğü mesleklerin belirlenmesinin yapılması
 8. Buna göre şirket içindeki _beyaz yaka_ pozisyonlarına göre sıralama yapılarak liderlik edebileceği ilk 5’ teki veya ilk 10’ da yer alan pozisyonlara göre değerlendirme yapılması
 9. Bu değerlendirme sonuçlarına göre tanımlanmış, kurum içi kariyer yol haritası, kariye basamakları ve gerekli performansı göstermek isteyen potansiyel çalışanlar için de yetkinlik kazanabilmelerinin kılavuzuna sahip olması
 10. Firma yetkilisinin Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması ( maksimum 1 saat uzman desteği)

Not: ** Ortaya çıkan sonuçlara göre kişi(ler)nin kurum içinde nasıl bir rotasyon planına sahip olacağının raporlanması