• info@egonomist.net
logo

Uzaktan Çalışma Danışmanlığı

Uzaktan Çalışma Danışmanlığı

Dijital dönüşümün çalışma şartlarını ve organizasyonel yapıları ciddi anlamda değiştirdiği günümüzde, uzaktan çalışma iş hayatının bir gerçekliği olmuştur. Bu gerçeklik karşısında birçok işveren ve yönetici, nasıl bir reorganizasyon yapacağını, uzaktan çalışma ile kaybedeceği düşündüğü yönetme, iletişim, denetim gibi fonksiyonların nasıl tekrar geri alınacağı konusunda ciddi bir belirsizlik yaşamaktadır. Tam da bu anda gerek organizasyonel yönetimdeki yeni yaklaşımlar, gerekse de dijital teknolojiler vasıtası ile eskisinden çok daha verimli, çok daha düşük maliyetlerde, çok daha etkin organizasyonlara sahip olmak mümkündür.

UZAKTAN ÇALIŞMA DANIŞMANLIĞI

Uzaktan çalışma modeli; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirme esasına dayalı bir ilişkisi olarak tanımlanmaktadır.

Şirketler nezdinde uzaktan çalışma modelinin barındırdığı avantajlar ve risklerin ortaya konulması ve bu riskler için ne gibi önlemler alınabileceğine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bu hizmetimiz ile;

 • Uzaktan çalışma ve uzaktan çalışma kavramları
 • Freelance (Tam zamanlı, kısmi zamanlı, esnek zamanlı) çalışma modelleri
 • Flextime - esnek zamanlı çalışma modelleri
 • Uzaktan çalışmanın avantajları ve dezavantajları
 • Uzaktan çalışma sürecinde iletişim ve iletişim araçları
 • Uzaktan çalışma araçları
 • Siber güvenlik nedir;  sistem/bilgi güvenliği nasıl sağlanır
 • Etkin kullanılabilecek yazılımsal araçlar
 • Genel ve birimler için uzaktan çalışma araçları
 • Ortak dosya paylaşımı, bulut teknolojileri nasıl planlanmalıdır
 • Toplantılar (S.T.O.P Toplantıları) nasıl planlanmalıdır
 • Çevik yönetim
 • Pomodoro tekniği
 • Süreç takibi
 • Verimlilik, üretkenlik üzerine etkiler
 • Denetim ve iç kontrol
 • Beyaz yaka - mavi yaka açısından süreç nasıl işler
 • Ekip yönetimi nasıl olmalı
 • Zaman yönetimi (çalışma zamanı, iş zamanı, tatil günleri)
 • İşçi ve işveren arasında yapılacak sözleşmelerdeki güncellemeler
 • Ücret yönetiminde neler değişecek
 • Yan haklarda neler değişecek
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından neler değişecek
 • Aile içi iletişim
 • Spor ve sağlık için neler yapılır

Yukarıdaki başlıklarında somut sonuçlar elde edeceksiniz.