• info@egonomist.net
logo

Yetkinlik Gelişim Tabanlı Eğitim Yönetimi Analizi ve Raporu

Yetkinlik Gelişim Tabanlı Eğitim Yönetimi Analizi ve Raporu

Kişi Ücreti : 750 ₺
Pozisyon Ücreti : 1100 ₺

İşi doğru yapan bir İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticiler yerine doğru işi yapan İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticilere sahip olup, insan kaynakları potansiyelinin etkin kullanılabilmesi için, hedef sonuç ilişkisindeki sapmaların kök nedeninin kişisel yetkinlik tabanlı eksikliklerden kaynaklandığını bilmek ve bu yetkinlikleri geliştirmek adına doğru aksiyonları almak. Eğitim etkinliğini de iş sonuçları üzerinden izlemek.

Çalışan Sayısı
Pozisyon Sayısı

YETKİNLİK GELİŞİM YABANLI EĞİTİM YÖNETİMİ ANALİZİ – SONUÇLAR – YORUM VE RAPORLAMALARI

İşi doğru yapan bir İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticiler yerine doğru işi yapan İnsan Kaynakları birimi ya da yöneticilere sahip olup, insan kaynakları potansiyelinin etkin kullanılabilmesi için, hedef sonuç ilişkisindeki sapmaların kök nedeninin kişisel yetkinlik tabanlı eksikliklerden kaynaklandığını bilmek ve bu yetkinlikleri geliştirmek adına doğru aksiyonları almak. Eğitim etkinliğini de iş sonuçları üzerinden izlemek.

Kişi(ler)nin sahip olduğu başarıda var olan yeteneklerini ve yetkinliklerini geliştirmek ve onların verimliliklerini arttırmak amacıyla yapılacak eğitim çalışmaları öncesinde fikir ve görüşlerini almak amacıyla yapılması

Kişi(ler)nin bilgi raporu sonuçlarına göre yetkinliklerini ve kendini geliştirmesi adına alması gereken eğitimlerin neler olduğunun ortaya konulmasını sağlar.

NASIL ÇALIŞIR? RAPOR OLUŞTURMA SÜRECİ

 1. Firma çalışan sayısı referansı ile ilgili hizmetin sepete eklenip satın alınması
 2. Firma tarafında proje için yetkili ismin atanması. (Firmayı ve tüm çalışanları tanıyan bilen bir kişi olmalı.
 3. Atanan yetkili kişi firma çalışan listesini çıkarır, kilit personelleri (firma ve sektörü bilen doğru ve etkin değerlendirme yapabilecek kişilere) tanımlar. Egonomist üzerinden tanımlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Tanımladığı kilit personelleri sisteme tanımalar ve ilgili ölçme analiz formlarının atanması yapar.
 4. Eğitim Yönetimi ölçme değerlendirme formu atanan kişilere proje ve süreci hakkında bilgilendirme yapılır
 5. Eğitim Yönetimi ölçme değerlendirme formu atanmış kişiler mail adreslerine gelen link üzerinden sisteme kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak formları doldururlar.
 6. İşletme geneli ve / veya birim bazlı çalışanların o işletme için ve/veya birimi için Eğitim Yönetimi sonuçlarının raporlanması
 7. Tamamlanan çalışmaların sonuçlarının Egonomist yazılımında oluşur. Yetkisi olan kişiler sistem üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile rapora erişebilirler.
 8. Firma yetkilisinin Egonomist uzman görüşü ve rapor sunumu desteği alarak nihai raporu hazırlaması ve sunması (maksimum 1 saat uzman desteği)

Not: *** Oluşan rapor sonucuna göre Eğitim Yönetimin aşağıdaki başlılar ışığında belirlenmesi ve yol haritasının belirlenmesi konusunda danışmanlık desteği verilebilecektir.

 • Yetkinlik – bilgi – beceri – yetenek - iş tarzları başlıklarında kişi(ler)nin değerlendirilmesi ve raporlanarak yorumlarının yapılması
 • İş analizi sonucunda pozisyonun bilgi & beceri alanlarında ki bilgilere göre kişi(ler)nin alması gereken eğitimlerin başlıklarına göre raporlanması
 • Eğitim ihtiyaç analizi anketlerinin sonuçlarının rapor ekranı üzerinden raporlanması