• info@egonomist.net
logo

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği koçluk hizmeti ile yöneticiler hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri edinir, kendisini engelleyen sınırlamaları kaldırır, karar alma ve uygulama yeteneklerini geliştirir, zamanını daha etkin yönetir ve toplulukları etkileme gücü kazanır.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yöneticinin kendisini aşarak lider ile yönetici arasındaki farkı ve Sıfır Merkez Bir Lider (kolaylaştırıcı lider) olarak alt kadrolarında ki potansiyelin nasıl performansa dönüştürülebileceğinin yol haritası ve kılavuzuna sahip olunması sürecidir. Sıfır merkez liderliği öğrenme sürecidir.

İş hayatında teknik olarak başarılı olmuş çalışanları kurumda tutabilmek için verilen terfilerin sonucunda, işi bilen ama etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş, yetkinliğini bu yönde geliştirmesi gereken yöneticiler oluşturulmaktadır.

Bunun sonucunda bir süre sonra mutsuz olan çalışanlarla karşılaşılmakta ve bu noktada kısır döngü başlamaktadır.

Durumun bilincine varan yönetici nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için tıkanmaktadır.

Bu durumlarda, her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği koçluk hizmeti hem yöneticinin işini kolaylaştırmakta, hem de kurumun performansını artırmaktadır.

Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri edinmekte, gelişmekte ve kendini daha iyi tanımaktadır. Koçluk' un kendisine dışarıdan sağladığı yeni bakış açısı ve nesnel görüşlerinden istifade etmektedir. Koçluk sürecinde yöneticilerde neler daha farklı olmaya başlıyor?

  • Profesyonel ve kişisel hedefleri entegre etmek
  • Kişisel ve sübjektif sınırlamalarının bilincine varıp bunlardan kurtulmanın yollarını aramak
  • Karar verme ve uygulama becerilerinin gelişmesi
  • İletişim becerilerinin gelişmesi, etkili geri bildirim becerisini edinmek
  • Öncelikleri belirlemek ve zamanlarını daha etkili yönetebilmek
  • Astlarının kurumun hedef ve stratejileriyle bütünleşmesini sağlamak